Başlıksız Belge


Gastroenteroloji Polikliniği

GASTROENTEROLOJİ POLİKLİNİĞİ

Polikliniğimiz merkez bina 1. Katta, 2 uzman hekim, 1 sorumlu hemşire olmak üzere 4 hemşire, 1 tıbbi sekreter, 1 bilgi işlem personeli, 1 temizlik personeli kadrosu ile hizmet vermektedir.

GASTROENTEROLOJİ POLİKLİNİĞİNDE ve ENDOSKOPİ ÜNİTESİNDE YAPILAN İŞLEMLER;

  • Sabahtan öğleye kadar hasta muayeneleri,
  • Gerekli görülen hastalarda Hepatobiliyer Ultrasonografik inceleme,
  • Öğleden sonra hasta sonuçlarının değerlendirilmesi,
  • Yatan hasta konsültasyonlarının yerinde değerlendirilmesi,
  • Ayaktan hasta konsültasyonlarının poliklinikte değerlendirilmesi.

 ENDOSKOPİ ÜNİTESİNDE YAPILAN İŞLEMLER;

  • ÜST SİNDİRİM SİSTEMİ ENDOSKOPİSİ,
  • KOLONOSKOPİ,
  • FLEKSİBLE SİGMOİDOSKOPİ.

 ÜST SİNDİRİM SİSTEMİ ENDOSKOPİSİ

ÜST SİNDİRİM SİSTEMİ ENDOSKOPİSİ NEDİR?

Endoskop adı verilen, parmak kalınlığında, ucunda ışık olan, bükülebilir bir aletin ağızdan yutularak yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağının görüntülenmesi yöntemidir.

İŞLEM KİM TARAFINDAN YAPILIR?

Gastroenteroloji uzman doktoru tarafından işlem yapılır.

İŞLEMDEN BEKLENEN FAYDALAR NELERDİR?

Yutma güçlüğü, karın üst kadran ağrısı, kanama gibi yakınmalarda yemek borusu, mide ya da oniki parmak barsağından kaynaklanan bir hastalık olup olmadığını saptamak için yapılır. Endoskopist gerekli gördüğünde mide ya da oniki parmak barsağından patolojik inceleme için küçük doku örneği (biyopsi) alabilir. Hasta kabul ettiği takdirde teşhis amacı dışında bazı durumlarda tedavi içinde endoskopi yapılabilir (Örnek olarak polip denen et benlerinin çıkarılması, yemek borusu ya da mide çıkışındaki darlıkları genişletmek, yemek borusu ve mide kanamalarını durdurmak gibi).

NASIL BİR HAZIRLIK GEREKLİDİR?

Midenizin boş olması gereklidir. Bunun için işlemden önceki 8 saat içinde bir şey yememiş ya da içmemiş olmanız gerekir. Aksi takdirde hem görüntü alınamaz hem de mide içeriği akciğerinize kaçabilir. Önemli bir hastalığınız ya da ilaç alerjiniz varsa mutlaka doktorunuza söylemelisiniz. Kan sulandırıcı ilaç (aspirin, heparin, kumadin, plavix v.b) kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

İŞLEM NASIL YAPILIR?

Ağzınıza boğazını uyuşturacak bir sprey sıkıldıktan sonra sol yanınıza yatacaksınız ve doktorunuz endoskopu size yutturarak muayeneye başlayacak. Endoskopun yutturulması nefes almanızı etkilemez. İşlem sırasında midenin görüntülenmesi için hava verilir, bu hafif şişkinlik ve geğirtiye neden olabilir. Aksi söylenmediyse işlemden bir saat sonra yemek yiyebilir, ilaçlarınızı alabilirsiniz.

İŞLEMİN TAHMİNİ SÜRESİ?

Hazırlık ve işlemin yapılması 10 dk sürebilir.

İŞLEMİN İSTENMEYEN ETKİLERİ (KOMPLİKASYON) NELERDİR?

Endoskopi güvenli bir yöntemdir. Ancak çok nadirde olsa istenmeyen etkiler görülebilir. Biyopsi alınan yerden yada polip çıkarılması sırasında kanama olabilir. Kalp ya da akciğer hastalarının durumlarında kötüleşme olabilir. Yemek borusu darlığı olanlarda ya da polip çıkarılan hastalarda nadiren, teşhis amacıyla endoskopi yapılanlarda çok daha seyrek olarak organlarda yırtılma olabilir. Bu durumda müdahale gerekebilir. Komplikasyonları erken teşhis etmek önemli olduğundan eğer işlemin sonrası ateş, artış gösteren karın yada göğüs ağrısı olursa hemen doktorunuza başvurunuz.

İŞLEMİN ALTERNATİFLERİ VAR MIDIR?

İşlemin direkt görüntüleme olarak alternatifi yoktur, fakat indirekt görüntüleme tetkikleri(ilaçlı mide röntgenleri, ultrosonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme gibi) mevcuttur.

İŞLEMİN UYGULANMAMASI DURUMUNDA OLUŞABİLECEK SONUÇLAR NELERDİR?

Şüphelenilen mide hastalıklarının doğru ve direkt tanısı konulamayabilir.

 

 

KOLONOSKOPİ

KOLONOSKOPİ NEDİR?

Kolonoskopi işlemi ucunda ışık olan, bükülebilir bir aletle kalın barsağın makattan girilerek tamamının görüntülenmesi yöntemidir.

İŞLEM KİM TARAFINDAN YAPILIR?

Gastroenteroloji uzman doktoru tarafından işlem yapılır.

İŞLEMDEN BEKLENEN FAYDALAR NELERDİR? Kolonoskopi,  kalın bağırsakta görülen hastalıkların (ülseratif kolit, iyi huylu barsak tümörleri, barsak kanserleri, divertiküller, ülserler, kanamalar gibi)  teşhisinde, tedavisinde  (Poliplerin çıkarılması, kanamaları durdurmak için kanayan lezyonların elektrik enerjisi kullanılarak yakılması, kanamayı durdurucu ilaçların enjeksiyonu, daralmış bağırsak bölgelerinin genişletilmesi, kalın bağırsağın kendi etrafında dönmesinin düzeltilmesi, Yabancı cisim çıkarma ) ve bazı hastalıkların takibinde(kanserli hastaların, polipli hastaların, iltihabi barsak hastalarının, kanamaların, kalın barsakta kanser riski olan hastaların) başvurulan bir yöntemdir.

İŞLEME NASIL HAZIRLANILIR?

İşlem için kalın barsağın temiz olması şarttır. Çeşitli barsak solüsyonları ve lavman şeklinde özel sıvılar verilerek temizlik sağlanır. İşlem öncesi sıvı gıdalarla diyet uygulanabilir. İşlem öncesinde önemli bir hastalığınız yada ilaç alerjiniz varsa mutlaka doktorunuza söylemelisiniz. Kan sulandırıcı ilaç (aspirin, heparin, kumadin, plavix v.b) kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendirmelisiniz

İŞLEMİN TAHMİNİ SÜRESİ?

İşlem genellikle 15–60 dakika sürer.

KOLONOSKOPİ SIRASINDA FARKLI BİR DURUM OLUŞURSA?

Eğer endoskopist işlem sırasında barsakta normalden farklı bir durum saptarsa tetkik için barsaktan biyopsi alabilir. Eğer polip saptanırsa genellikle çıkarılması ve patolojik tetkikleri gerekir. Polipler genellikle özel kementlerle yakılarak çıkarılır. Poliplerin çıkarılması gelişebilecek kalın barsak kanserlerini önlemek için gerekebilir.

KOLONOSKOPİDE İSTENMEYEN YAN ETKİLERİ (KOMPLİKASYONLAR) NELERDİR?

Deneyimli endoskopistlerce yapıldığında kolonoskopi genellikle güvenli bir işlemdir. İşlem genellikle tolere edilir, bazen ağrı duyulabilir. Sıklıkla karında gaz, şişkinlik, kramp hissedilebilir. Nadiren biyopsi yapılan veya polip çıkarılan bölgeden kanama ve çok nadiren barsak duvarından yırtılma olabilir. Yırtılma olduğunda cerrahi müdahale gerekebilir.

İŞLEMİN ALTERNATİFLERİ VARMIDIR?

İşlemin direkt görüntüleme olarak alternatifi yoktur, fakat indirekt görüntüleme tetkikleri(ilaçlı barsak röntgenleri, ultrosonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme gibi) mevcuttur.

İŞLEMİN UYGULANMAMASI DURUMUNDA OLUŞABİLECEK SONUÇLAR NELERDİR? Şüphelenilen barsak hastalıklarının doğru ve direkt tanısı konulamayabilir.

 

 

FLEKSİBLE SİGMOİDOSKOPİ

FLEKSİBLE SİGMOİDOSKOPİ NEDİR?

Fleksible sigmoidoskopi işlemi, kalın barsağın 60 cm’lik son kısmının parmak kalınlığında, ucunda ışık olan, bükülebilir bir aletle makattan girilerek görüntülenmesi yöntemidir.

İŞLEMDEN BEKLENEN FAYDALAR NELERDİR?

Her türlü rektal kanamalarda, polip(et beni), ishal, tümör şüphelerinde, hemoroidlerin incelenmesinde, ülseratif kolit gibi iltihabi bağırsak hastalıklarında, makat bölgesindeki ağrılarda, kolon kanseri şüphesinde teşhis ve tanı koymaya yardımcı olmak için yapılır.

İŞLEM KİM TARAFINDAN YAPILIR?

Gastroenteroloji uzman doktoru tarafından işlem yapılır.

İŞLEME NASIL HAZIRLANILIR?

İşlem için kalın barsağın incelenecek kısmının temiz olması şarttır. Çeşitli solüsyonları ve lavman şeklinde özel sıvılar verilerek temizlik sağlanır. İşlem öncesi sıvı gıdalarla diyet uygulanabilir. İşlem öncesinde önemli bir hastalığınız ya da ilaç alerjiniz varsa mutlaka doktorunuza söylemelisiniz. Kan sulandırıcı ilaç (aspirin, heparin, kumadin, plavix v.b) kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendirmelisiniz

İŞLEMİN TAHMİNİ SÜRESİ?

İşlem genellikle 5-30 dakika sürer.

İNCELEME SIRASINDA FARKLI BİR DURUM OLUŞURSA?

Eğer endoskopist işlem sırasında barsakta normalden farklı bir durum saptarsa tetkik için barsaktan biyopsi alabilir. Eğer polip saptanırsa kalın barsağın tamamını incelemek gerekebilir. Polip, sigmoidoskopi sırasında ya da daha sonra yapılacak kolonoskopi sırasında çıkarılabilir ve patolojik tetkikleri gerekebilir. Polipler genellikle özel kementlerle yakılarak çıkarılır. Poliplerin çıkarılması gelişebilecek kalın barsak kanserlerini önlemek için gereklidir.

FLEKSİBLE SİGMOİDOSKOPİDE İSTENMEYEN YAN ETKİLER (KOMPLİKASYONLARI) NELERDİR?

Deneyimli endoskopistlerce yapıldığında fleksible sigmoidoskopi genellikle güvenli bir yöntemdir. İşlem genellikle iyi tolere edilir, bazen hafif ağrı duyulabilir. Sıklıkla karında gaz, şişkinlik, kramp hissedilebilir. Nadiren biyopsi yapılan veya polip çıkarılan bölgeden kanama ve çok nadiren barsak duvarından yırtılma olabilir. Yırtılma olduğunda cerrahi müdahale gerekebilir.

İŞLEMİN ALTERNATİFLERİ VARMIDIR?

İşlemin direkt görüntüleme olarak alternatifi yoktur, fakat indirekt görüntüleme tetkikleri(ilaçlı barsak röntgenleri, ultrosonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme gibi) mevcuttur.

İŞLEMİN UYGULANMAMASI DURUMUNDA OLUŞABİLECEK SONUÇLAR NELERDİR?

Şüphelenilen barsak hastalıklarının doğru ve direkt tanısı konulamayabilir.

 

GASTROENTEROLOJİ POLİKLİNİĞİ İLETİŞİM                            : 312 336 09 09 / 4933