Başlıksız Belge


 

AFEREZ MERKEZİ

 

          Terapötik Aferez Merkezimiz Uran kent ek bina da hizmet vermektedir. Merkezimizde üç sağlık personeli ve bir sorumlu doktor görev yapmaktadır.Merkezimizde yedi Aferez cihazı ile yılda ortalama bin besyüz işlem yapmaktayız.,Merkezimizde Kök hücre işleme labaratuarı ve kök hücre saklama ünitesi mevcuttur.   Hastanemizin nakil ünitesi, erişkin hematoloji, çocuk onkoloji ve hematoloji,tıbbi onkoloji, yoğum bakım, nöroloji, dahiliye kliniklerine ağırlıklı olarak hizmet vermektedir.Merkezimizde yoğun olarak kök hücre toplama, işleme ve dondurma, fotoferez işlemleri yapılırken, plazma exgance, double ve kaskat filtrasyon, adsorbsiyon, lipid aferezi ve donör trombosit aferezi kliniklerin istemi doğrultusunda yapılmaktadır. Bakanlığın ve Kızılay’ın yürüttüğü Türkök projesinde Ankara’da iki merkezden birisi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca merkezimiz Sertifikalı Eğitim Yapma Yetki Belgesine sahiptir. Yurtiçinden ve yurtdışından katılan birçok sağlık personeline eğitimler verilmiş kendi merkezlerini açmada yol gösterici olmuştur.