Başlıksız Belge


1. Etik Kurul toplantı tarihinden 5 iş günü öncesine kadar teslim edilen dosyalar ilk kurulda, daha geç teslim edilenler bir sonraki kurulda görüşülür.

2. Başvuru dilekcesi ve ekleri hastanemizin evrak servisinden tarih sayı alınarak Başvuru Dosyası Hazırlama  linkinde anlatıldığı şekilde hazırlanan dosyayla etik kurul sekreteryasına ulaştırılmalıdır.

3. Etik kurul toplandıktan sonra en geç 3 iş günü içinde  karar sorumlu araştırmacıya bildirilir.

4. Düzeltme önerilen dosyalar düzeltmeler yapıldıktan sonra karar formunda belirtildiği şekilde raportör ya da kurul tarafından tekrar değerlendirilerek karara bağlanacaktır.