Başlıksız Belge


Diyet Polikliniği

Diyet Polikliniği

  Hastanemiz Beslenme ve Diyet birimi klinik, poliklinik, mutfak, yemekhane ve nütrisyonda hizmet vermektedir. 1 sorumlu diyetisyen, 1 mutfak ve yemekhanede, 1 poliklinikte, 1 nütrisyonda, 1 Ahmet Andiçen Ek Hizmet Binası’nda, 1 Urankent Ek Hizmet Binası’nda, 3 kliniklerde olmak üzere toplam 9 diyetisyen bulunmaktadır. Hastanemizde ihale ile belirlenen özel firmanın vermiş olduğu yemek hizmeti malzeme alımı, hazırlık, pişirilme ve sunumuna kadar olan aşamaları, hastane idaresi tarafından kurulmuş olan Kontrol ve Muayene komisyonlarının asil üyeleri ile birlikte tarafımızdan kontrol edilmekte ve denetlenmektedir. Ayrıca beslenme ve diyet hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak adına hastanemizde hafta sonlarında, resmi tatillerde sürekli diyetisyen bulundurulmaktadır.

Sorumlu diyetisyen; diyetisyenlerin iş bölümünü, üniteler arasındaki koordinasyonu, aylık çalışma programını ve nöbetleri planlamakta, hasta ve personel için aylık menüleri mutfak diyetisyeni ile birlikte teknik şartnameye ve Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliği’ne uygun olarak planlamakta,  teknik şartnamelerin hazırlanmasında ve diğer idari işlerde görev almaktadır.

Mutfak ve yemekhanede görevli olan diyetisyen depoya alınan her türlü yiyecek ve içeceğin hazırlanmasından pişirilip servisine kadar olan her aşamasında sorumlu olarak görev almaktadır. Yemekhane ve mutfağın hijyeninde, yemekhane ve mutfakta çalışan personelin düzenli olarak sağlık kontrollerinin sağlanmasında ve personelin eğitiminde görev almaktadır.

Kliniklerden taburcu olan, polikliniklerde ayaktan tedavi gören ve doktor tarafından yönlendirilen hastaların diyet eğitimi Diyet polikliniğinde görevli olan diyetisyen tarafından yapılmaktadır. Diyet polikliniğine klinik ve polikliniklerden doktor tarafından yönlendirilen hastaların diyetleri, hastaların hastalıklarına, biyokimyasal bulgularına, yaşlarına, boy ve vücut ağırlıklarına göre kişiye özel hazırlanıp birebir eğitimleri verilmektedir.

Klinikte görevli olan diyetisyenler ise düzenli olarak her gün order kontrolü yapıp klinikte yatan hastaların beslenme planlamasını yapmakta hastayı diyeti hakkında eğitmekte, hastalığına uygun besinlerin hazırlanmasını mutfak diyetisyeni ile iş birliği içerisinde klinikteki hastaların ihtiyacı olan besinlerin tespiti ve hastaya sunulması aşamalarında görev almaktadır.

Nütrisyon ünitesinde görevli olan diyetisyen her gün düzenli olarak Nütrisyon Ekibi ile birlikte vizite katılarak, gelen konsültasyonlara göre beslenmesi yetersiz veya hiç olmayan hastaların parenteral veya enteral beslenme desteğini sağlamaktadır. Bununla birlikte nütrisyon polikliniğinde, gerek polikliniğe direk başvuran, gerekse hastaneden taburcu olan nütrisyon hastaları muayeneleri yapıldıktan sonra, ihtiyacına göre beslenme ürün raporu düzenlenmektedir.