Başlıksız Belge


 

Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu (TUEK)

Eğitim ve araştırma faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve gözetmek üzere Genel Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde yedi, Dal Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde beş üyeden oluşan Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu (TUEK) oluşturulur.

Hastanemiz TUEK Üyeleri :

Prof.Dr. Fevzi ALTUNTAŞ (Başkan)

Prof.Dr.  Halil BAŞAR

Eğitim Görevlisi Uzm Dr. Baktaş KAYA

Prof. Dr. Samet ÖZLÜGEDİK, PhD

 

TUEK Prensip Kararları

TUEK Çalışma Başvuru Formu

İlgili Klinik Onay ve Partner Formu

Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Uygulama Esasları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönergesi

 

Sekreterya Arge Bölümü

Hemşire  Zeynep OKUR

İletişim : 0 (312) 336 09 09  Arge Bölümü  (32 20)