Başlıksız Belge


SATRANÇ EĞİTİM PROGRAMI

1 - Satrancı Tanıyalım:

Bunlar ne yapıyor?

Satrançla ilgili fotoğraf, afiş, karikatür, kitap, dergi, kısa film, video vb. gösterilerek öğrencilerin satrancı tanımaları sağlanır.

Bu çocuklar ne oynuyorlar?

 •  Bu oyun ne üzerinde oynanıyor?

Oyuncular ne ile oynuyorlar? Gibi sorular sorulur. Gurup tartışması yöntemi ile bu sorulara cevap aranır.

Satranç oyununun yararlı olduğunu anlatmak için “Kral ve Çocukları” masalı anlatılır.

 

2 - Satranç tahtası ile tanışıyorum.

Satranç tahtasını tanıtmak için “Sihirli Tahta” masalı anlatılır. Satranç tahtası gösterilir. Tahtanın özellikleri ile ilgili tartışma başlatılır.

Satranç tahtasının özelliklerini öğrenelim. İlgili video ve “animasyon” gösterildikten sonra aşağıdaki sorulara cevap aranır.

Satranç tahtası neye benziyor?

 •  Bu tahtanın özellikleri ne?

Bu tahta iki oyuncu arasına nasıl yerleştirilir?

Satranç tahtasını yerleştirme oyunu Satranç tahtasının iki oyuncu arasında nasıl konacağı vurgulanır.

Bahçeye satranç tahtası çizilir. Yatay, dikey ve çapraz kavramları anlatılır. Öğrenciler tahta üzerinde yatay, dikey ve çapraz yürütülür.

Satranç tahtasını boyuyorum. Boyama kartlarında “satranç tahtası” boyanır.

 

3 - Taşlarla Tanışıyorum “Tanışma” isimli masal okunarak öğrencilerin konuya dikkati çekilir. Eğer olanak varsa Satranç “Taşlarını Tanıyalım” adlı animasyon gösterilir.

Masalda adı geçen;

 •  En küçük taşın hangisi olduğu

Hangi taşların başında taç olduğu

 •  Hangi taşın adına benzediği
 •  Hangi taşın uzaktan tanınabileceği
 •  Kaç çeşit taş olduğu gibi sorular tartışılarak cevabı bulunmaya çalışılır.

Taşların sembollerini öğrenelim. “Taşların sembolleri” animasyonu gösterilir.

Taşlarımızı boyuyoruz. ŞAH – VEZİR – KALE – FİL – AT - PİYON

Boyama etkinliği: Her bir taşın önce resimleri daha sonra sembollerini öğrencilere verilir. Öğrencilerden resimleri boyaması istenir.

Eşini Bulma Oyunu: Öğretmen 6 siyah ve beyaz taşı (şah, vezir, kale, at, fil, piyonu ) öğrencilere dağıtır. Öğretmen satranç panosuna taşları yerleştirir. Daha sonra öğretmen sıra ile bir taşın adını söyler. Adı söylenen oyuncu tahtadan taşını alarak yerine oturur.

Eşleştirme Oyunu: Öğretmen hazırlamış olduğu taş resimlerini göstererek öğrencilerden tahtada bu taşı bulmalarını ister. Oyunun ikinci aşamasında öğretmen satranç panosu üzerinde gösterdiği bir taşı öğrenciler tahta üzerinde gösteriler.

4 - Nasıl Hareket Edeceğim? Masalı anlatılarak çocukların dikkati çekilir.

Masalda adı geçen;

Taşların hareketine ne denir?

 •  Şah nasıl hareket eder?

Vezir nasıl hareket eder?

 •  Kale nasıl hareket eder?
 •  Hangi taş diğer taşların üzerinden atlayabilir?
 •  Hangi taş çaprazlarda hareket eder?

Hangi taş geri gidemez? gibi sorular tartışılarak cevabı bulunmaya çalışılır.

Öğretmen  projeksiyondan taşların hareketlerini sırayla anlatır. Gerekli açıklamaları yapar. Daha sonra pano üzerinde taşların hareketlerini gösterir.

Taşların hareketleri ile ilgili animasyonlar gösterilir. KALE – FİL – VEZİR – AT – ŞAH - PİYON Taşların hareketleri ile ilgili videolar gösterilir. KALE – FİL – VEZİR – AT – ŞAH – PİYON

Taşların hareket yollarını boyayalım. Öğretmen her bir taşın hareket yollarını boyayalım ile ilgili videoları izlettirir. KALE – FİL – VEZİR – AT – ŞAH - PİYON

Tahtada yürüyelim: Okulun bahçesinde tebeşir, boya vb. ile çizilmiş satranç tahtası üzerinde öğrenciler bir taşı temsil eder. Öğrencilerin sırayla, taşların hareketlerini taklit etmeleri sağlanır.

Bilmeceler: Öğretmen taşların daha iyi tanınması daha iyi bilinmesi amacıyla bilmeceler söyler. Öğrenciler bilmecenin cevabı hangi taş ise o taşı ellerine alıp, sesli olarak cevap erirler.

 

5 - Hangimiz Daha Güçlü Masalı anlatılarak çocukların dikkati çekilir. Öğrencilere hangi taşın    güçlü, hangisinin güçsüz olduğu sorularak bir gurup tartışması yapılır.

Güç Sıralaması Oyunu: Öğretmen elindeki taşları ya da resimlerini sırayla gösterir. Öğrenciler gösterilen taşın gücüne göre kaç puan ediyorsa o kadar puan veririler. Örneğin; öğretmen fili gösterdiğinde, öğrenciler filin karşılığı olan üç rakamını filin yanına koyarlar. (parmakları ile gösterirler.) vezir için dokuz rakamının vezirin yanına yerleştirirler. Şahta ise gücünün sonsuz olduğunu belirtmek için kollarını iki yana genişçe açarlar.

Gücümüz kaç puan Öğrencilerin her biri bir taşı temsil ederler. Öğrenciler sırayla kendilerini tanıtarak gücünü kaç puan olduğunu açıklar.

 

6 - Takım Dizilişi Masalı anlatılarak çocukların dikkati çekilir.

Masalda geçen

 •  Köşelerde hangi taş bulunur?
 •  Kalelerin yanında hangi taş bulunur?
 •  Atların yanında hangi taşlar bulunur?
 •  Beyaz vezir hangi renkli karede bulunur? Gibi sorularla bir gurup tartışması yapılır. “Taşların dizilmesi ” ile ilgili animasyon gösterilir.

Taş dizme oyunu: Çocuklar satranç takımının karşılıklı olarak otururlar. Öğretmenin başla komutu ile taşları tahta üzerine yerleştirmeye başlarlar. Bitiren öğrenci elini kaldırır. En hızlı ve doğru olarak taşları dizen öğrenci ödüllendirilir.

Taş dizme oyunu: “Oyun kartlarından ” kesilen taşlar satranç tahtasına yerleştirilir. En hızlı ve doğru olarak taşları dizen öğrenci ödüllendirilir.

Satranç şarkısı dinletilir.

 

7 - Taşını İstiyorum Sınıf içinde veya dışında yere çizilerek hazırlanan satranç tahtasında bir oyuncu siyah bir taş olur. Beyaz taş rolünü oynayan öğrenciler sıra ile bu taşı isterler. Daha sonra farklı bir karede diğer bir öğrenci başka bir taş rolünü oynar. Beyaz taş rolünü oynayan öğrenciler sıra ile bu taşı isterler. Konunun daha iyi anlaşılması için oyun renk değişimi ile devam eder.

 Taş alma ile ilgili animasyonlar gösterilir. KALE – FİL – VEZİR – AT – PİYON – ŞAH - Bilmeceler: Öğretmen taşların daha iyi tanınması ve hareketlerinin daha iyi bilinmesi amacıyla bilmeceler söyler. Öğrenciler bilmecenin cevabı hangi taş ise o taşı ellerine alıp, sesli olarak cevap erirler.

 

8 - Şahını İstiyorum Sınıf içinde veya dışında yere çizilerek hazırlanan satranç tahtasında bir oyuncu siyah şah olur. Beyaz taş rolünü oynayan öğrenciler sıra ile şah çekerler. Önce beyaz vezir olan öğrenci nasıl şah çektiğini tahta üzerinde gösterir. Daha sonra kale, fil at ve piyonunda şah çekmesi sağlanır.

Nasıl mat yapacağım İlgili video gösterilir. Öğretmen gerekli açıklamaları yapar. Şah çekme durumunda neler yapılacağı konusu üzerinde durulur.

 

9 - Oyunu kim kazanacak İlgili masal anlatılır.

 Öğretmen gerekli açıklamaları yapar.

 Mat yapıyoruz. Satranç panosuna veya satranç tahtasına bir hamlelik basit mat konumları oluşturulur. Hangi hamlenin yapılması gerektiği tartışılır.

10 - Dikkat mat olmayalım.

“Aptal Matı” ile ilgili animasyon gösterilir. Öğretmen gerekli açıklamaları yapar.

 •  Siyah hangi taş ile mat yaptı?
 •  Beyazın hatalı hamlesi hangisiydi?

Bu piyonu (g piyonunu) oynamanın sakıncası neydi? gibi soruların cevapları aranır. Kendi başına hareket etmenin sakıncaları ile ilgili gurup tartışması başlatılır.

 

11 - Mat yapıyoruz. “Çoban Matı ” ile ilgili animasyon gösterilir. Çoban matı ile ilgili masal anlatılır. Öğretmen gerekli açıklamaları yapar

Beyaz hangi taş ile mat yaptı?

Beyaz veziri hangi taş korudu?

Siyah mat olmamak için hangi hamleleri yapabilir di? gibi soruların cevapları aranır.

 

12 - Merdivende mat Bir öğrenci siyah şah, iki öğrencide beyaz kale olur.

8-10 basamaklı bir merdivenin 3. basamağına siyah şah 1. ve 2. basamaklarına ise iki beyaz kale konur. 1. sıradaki kale 3. sıraya gelerek şahı tehdit eder. Şah 4. sıraya gelmek zorunda kalır. Sırayla kaleler şah çeker. Son basamağa gelince artık şahın gidebileceği kare kalmamıştır. Şah mat olmuştur.

 

 RESİM-SERAMİK DERSİ YILLIK PROGRAMI

1. AY

1. HAFTA

Resim: Zımpara kağıdı üzerine Pastel boya çalışması

2. HAFTA

Seramik: Çamurla tanışma ve değişik ebatlarda top yapmak.

3. HAFTA

Resim: Ebru çalışması

4. HAFTA

Seramik: Sucuk yöntemi ile biçimmler oluşturma

2. AY

1. HAFTA

Resim: Akrilik boya ile resm çalışması

2. HAFTA

Seramik: Meyvelerin formmlarının incelenip yapılması

3. HAFTA

Resim: mumlu kağıt çalışması

4. HAFTA

Seramik: serbest çalışma

3. AY

1. HAFTA

Resim: Keçeli kalem ve fırça uclu akrilik boya tüpleriyle resim çalışması

2. HAFTA

Seramik: Kardan adam yapmak

3. HAFTA

Resim: Pastel boya-akrlik kazıma ççalışması ile resim çalışması

4. HAFTA

Seramik: Büst yapmmak

5. HAFTA

Resim : sulu boya keçeli kalem

4. AY

1. HAFTA

Seramik: figür ççalışması

2. HAFTA

Rersim: ebru-pastel çalışması

3. HAFTA

Seramik: Serbest çaslışma

4. HAFTA

Resim: Sulu boya kalemleriyle resim çalışması

5. AY

1. HAFTA

Seramik: Hayvanların form olarak incelenip yapılması

2. HAFTA

Resim:  Baskı çalışmması

3. HAFTA

Seramik:  Hayvanlara ilişkin çalışmalar devam edilir

4. HAFTA

Resim: Mum kazıma-pastel boya tekniği ile resim çalışması

6. AY

1. HAFTA

Seramik: Çiçek yapımı

2. HAFTA

Resim:  Akrilik boya çalışması

3. HAFTA

Seramik: Serbest çalışma

4. HAFTA

Resim:  Keçe kalem- pastel boya çalışması

7. AY

1. HAFTA

Seramik:Kupa yapımı

2. HAFTA

Resim:  Ebru çalışması

3. HAFTA:

Seramik:Taşıtların yapılması

4. HAFTA:

Resim:  Zımpara-pastel boya çalışması

5. HAFTA:

Seramk: El izlerinin alınması

8. AY

1. HAFTA

Resim: Akrilik boya çalışması

2. HAFTA

Seramik: El izlernin alınması

3. HAFTA

Resim: Akrilik kazıma-pastel boya çalışması

4. HAFTA

Seramik: Serbest çalışma(eksiklerin tamamlanası)

9. AY

1. HAFTA

Resim: Grup çalışması

2. HAFTA

Seramik: Grup çalışması