Başlıksız Belge


Acil Servis

Acil Servisimiz;hastaneye müracaat eden acil durumdaki hastaların gerekli tıbbi müdahalesini zamanında ve eksiksiz yerine  getirilmesini sağlayan ve 24 saat kesintisiz acil hizmeti veren bir servistir. Hastanemiz kuruluş yılı itibari ile hizmete başlamış olup gün ve gün hasta ve hizmet kapasitesi artmaktadır. Acil servisimizde 2013 yılında toplam 11440 hasta bakılmakta iken 2014 de 14512 2015 de 15373 çıkmıştır. Hastanemizde acilde çalışan hekim,hemşire ve diğer sağlık personeli acile müracaat  eden sağlık durumu kritik, hayati tehlikesi olan hastalara, her türlü yaralanma vakalarına, basit sağlık sorunlarına yaşlı, genç, çocuk ve tüm hastalara tecrübeli kadrosuyla anında tıbbi müdahalede bulunabilmektedir. Acil Servis hastanemizin -1.katında hizmet vermekte, Bunlar:

 -Triaj

 YEŞİL  ALAN  (Acil Servis hizmeti gerektirmeden tedavileri düzenlenip veye yönlendirilen hastalar için)

SARI ALAN (Acil Servis hizmeti gerektiren hastalar)

KIRMIZI ALAN(Hayati tehlikesi olan hastalar)

Ayaktan hasta giriş kapısından giren hastalarımız hasta karşılama elemanları tarafından karşılanıp triaja yönlendirilmektedirler.Triaj hemşiresi tarafından aciliyetine göre renk kodu verilip yönlendirilmektedirler.ambulansla gelen hastalar acil ambulans giriş kapısından sedye ile ilgili alana alınmaktadırlar.

 Acil servisimizin yetişkin müşahadesi toplam 7 yatak 2 sedye kapasitelidir. Ayrıca  travma odası 4 sedye , sarı alan 5 sedye , 1 alçı odası , 2 sedyeli 1 enjeksiyon odası mevcuttur.

 Acil birimimize başvuran hastaların endişeleri göz önüne alınarak onlara empati ile yaklaşmak,net ve açık olmak,en üst düzeyde bilimsel kriterlere göre evrensel ölçekte bilgilerle hizmet vermek hastanenin temel ilkelerindendir.Hastanemizin acilinde ZAMAN KAYBINA yer yoktur. HİÇ BİR ŞEY İNSAN VE SAĞLIK KADAR ÖNEMLİ DEĞİLDİR.