Başlıksız Belge


 

Klinik Araştırmalar Hakkında                                                                   

Klinik araştırmalar, mevcut standart tedavilerden daha etkili, daha iyi ve daha güvenli tedavi ve korunma yöntemlerini araştırır.

Klinik araştırmalar yeni yöntemlerin mevcut tedavilerden daha iyi, etkili ve güvenli olup olmadığını araştırmak için düzenlenmektedir. Bu amaçla yeni ilaçlar, mevcut tedavi yöntemlerinin yeni kombinasyonları, radyoterapi veya cerrahi tedavide yeni yaklaşımlar, yeni tedavi metodları, tamamlayıcı ya da alternatif tedavi yöntemleri, yeni koruyucu metodlar araştırılmaktadır.

Bu araştırmalarda mevcut tedavi yöntemleri ile yeni yöntemler karşılaştırılmaktadır, kanser tedavilerinde, kontrollü araştırmalar nadirdir, ama etkili standart bir tedavi yöntemi yoksa yapılabilir.

Klinik araştırmalardaki farklı tedavi grupları bazen, kollar olarak adlandırılmaktadır.

Klinik araştırmalardan elde edilen bilgiler, doktorlara hastalığın yavaşlatılması, durdurulması ve  hatta gelişiminin önlenmesinde yardımcı olmaktadır. Klinik araştırmalar yüzlerce, hatta binlerce hastayı kapsadığı için sonuçlara ulaşmak uzun zaman alır. Ancak halen yeni bir tedavi yönteminin mevcut standart tedavi yönteminden daha etkili olduğunu tanımlamada klinik araştırmalar en güvenilir ve bilimsel olarak kabul edilen tek yoldur.

Klinik Araştırma Kılavuzları/ Klinik Araştırmalar Nasıl Düzenlenir?

Klinik araştırmalarda, hastanın yaşı, hastalığın tipi medikal öykü ve mevcut klinik durumu temel alan dahil edilme veya çıkartılma kriterleri olarak adlandırılan kimlerin araştırmaya alınıp alınmayacağı hakkında kılavuzlar bulunmaktadır.
Dahil etme kriterleri sayesinde araştırmaya katılan kişilerin tıbbi açıdan benzer olduğundan ( örneğin tüm hastaların Evre IIA kolorektal kanserli hastalar olması gibi) emin olunur. Araştırmaya katılan hastalar arasındaki farklılıklar sonuçların yorumlanmasını zorlaştıracaktır.

Çıkartılma kriterleri ise hasta güvenliğini sağlamaya yardımcı olmaktadır. Örneğin hamile kadınların belli tip kanser ilaçlarını alması güvenli olmayabilir, böylece bu kişiler araştırmaya dahil edilmez.

Her klinik araştırmada protokol olarak adlandırılan kurallar dizisi takip edilir. Klinik araştırma protokolü; dahil edilme ve çıkarılma kriterlerini, uygulanacak testlerin, işlemler ve ilaçların zamanlaması, ilaçların dozları ve araştırma süresi tanımlanmaktadır. Klinik araştırma süresince, araştırmaya katılan hastalar tedavinin güvenirliliği ve etkinliği açısından düzenli olarak izlenmektedir.

Klinik araştırma katılımcılarından iseniz, doktor, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, psikiyatrist ve diğer sağlık personellerinden oluşan bir ekiple birlikte çalışacağınızı unutmayınız. Araştırma boyunca tıbbi durumunuz, profesyonel tıbbi ekip tarafından çok düzenli izlenecektir, araştırmanın başında size klinik yönergeler verilecek, ve araştırma sonunda da sizinle iletişim halinde olunacaktır.  Araştırma protokolünü düzenli izler ve araştırma ekibinden biriyle iletişim halinde olursanız en başarılı sonucu alabilirsiniz.

Klinik araştırmalar, hükümet, ulusal sağlık organizasyonları, ilaç şirketleri bazen doktorlar tarafından desteklenmektedir.

Ancak tüm bu desteklere rağmen, klinik araştırmalara katılan erişkin kanserli hastaların oranı%5’ ten azdır.

Buna karşın çocukların % 60’ tan fazlası bu araştırmalara kaydedilmektedir. Uzun tedavileri boyunca kanserli çocukların dörtte üçü yaşarken, erişkinlerin sadece yarısı yaşamaktadır. Yaşayan çocuk sayısından ki artma, onların araştırmaya katılma oranındaki artışla direkt olarak ilişkili olabilir.

Sürdürüle gelen faz II ve faz III klinik araştırmalara dahil olmak için gerekli daha detaylı bilgileri doktorunuzdan edinebilirsiniz

Hasta Güvenliği: 
Klinik araştırmalar, çalışmaya katılan hastaların güvenliği ve hasta haklarının korunması için gözetim süreci ve titiz bir yeniden değerlendirme ile yürütülmektedir.
Ülkemizde de klinik araştırmalar, sağlık kurumları etik kurulları tarafından onaylanmaktadır.