Başlıksız Belge


KANSER SONUCU

Kanser Önlenebilir bir hastalıktır:

Modern tıptaki gelişmelere rağmen, dünyada ve ülkemizde ölüm nedenleri arasında halen ilk sıralarda yer almasından dolayı kanser önemli bir sağlık sorunudur. Tanısı ve tedavisi farklı uzmanlık dallarının işbirliğini gerektirmektedir. Kanserde erken tanı önemlidir. Türkiye'de özellikle meme, rahim ağzı (serviks) ve bağırsak kanserinin erken tanısı konusunda ulusal tarama programları mevcuttur.

Kanserden korunma kanserin tedavisinden daha önemli bir husustur. Korunmada, yukarıda anlatılan başta sigara ve alkol olmak üzere, kanser yapıcı çevresel etkenlerden uzak durmak önemlidir. Bunun dışında kilomuzu kontrol altına almak, düzenli spor yapmak, aşırı güneşten ışığından sakınmak, gereksiz vitamin hapları almamak, stresi iyi yönetmek, özellikle meyve ve sebze ağırlıklı uygun bir diyet uygulamak ve doğal gıdalarla beslenmek kanser sıklığını azaltabilir.

Kanser Erken teşhis edilebilen bir hastalıktır:

Kanser öyküsü ve risk faktörü olanların, daha erken dönemde ve daha sık aralıklarla tarama testlerinden geçmesi faydalı olacaktır. Bu kişilerde gerektiğinde genetik testlerin yapılması da önerilmektedir.

Aile öykünüz varsa veya riskli grupta iseniz erken teşhis için kanser tarama testleri yaptırmanız önemlidir. Bu amaçla KETEM’lere başvurunuz.

Kanser Tedavi edilebilir bir hastalıktır:

Kronik Miyelositer Lösemili (KML) hastalar bugün neredeyse kendi yaş gruplarındaki sağlıklı bireylere yakın bir ömür yaşayabiliyor. Hem de bunu günde tek hap yutarak yapıyorlar. Yani tek hapla lösemiyi kontrol altına almak mümkün; “Hapını yut lösemini tut” denebilir. Bu nedenle KML hastalarına haplarını mutlaka düzenli bir şekilde yutmalarını tavsiye ediyoruz.

Güncel ilaç ve ışın tedavileri ile bazı lenfoma türlerinde (Hodgkin Lenfoma) %95’e kadar varan başarı oranları olabilir. Ağır seyreden bazı lenfomalarda ise kök hücre nakli ile yüksek başarı oranları sağlanabilmektedir.

 Kan kanserlerinde (akut lösemiler) yeni modern tedavilerle lösemisiz bir hayat mümkündür. Akut lösemilerde ilk aşama ilaç tedavisidir. Bunun çok iyi yapılması ve erken dönemde hastalığın kontrol edilmesi şarttır. Daha sonra hastalığın tekrarlaması bakımından yüksek risk taşıyorsa bu aşamada da kök hücre nakli devreye girmektedir. Kan kanserinde kök hücre nakli etkili tedavi yöntemlerinden biridir.

Yukarıda örneği verdiğimiz bazı kanserler dışında bir çok kanser türünün tedavisinde her gün çok önemli gelişmeler olmaktadır.