Başlıksız Belge


                                                                                            Prof.Dr. Fevzi ALTUNTAŞ

                                                                                                        Başhekim    

 

İç Hastalıkları/Hematoloji Profesörü. 2000 ve 2004 yıllarında Amerika Birleşik Devletlerinde “Memorial Sloan-Kettering” kanser merkezi ve “Teksas Üniversitesi, Southwestern Tıp Fakültesi”nde hematoloji, kemik iliği nakli, transfüzyon tıbbı ve aferez eğitimleri aldı. Kısa süreli olarak İspanya, İngiltere, Fransa, Almanya ve Amerika’da hematoloji, kök hücre nakli, hematolojik kanserler, akım sitometri ve moleküler genetik eğitimleri aldı.

 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD/Hematoloji Bilimdalı öğretim üyesi ve Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji kliniği idari ve eğitim sorumlusu ve kök hücre nakli merkezi direktörüdür.

 

2016 yılı itibarı ile Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticiliği/ Başhekimliği yapmaktadır.

 

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Eğitim Kliniği, Terapötik Aferez Merkezi, Moleküler Genetik Merkezi ve Kök Hücre Nakli Merkezi kuruculuğunu yaptı.

 

Kurucusu olduğu klinik; yılda 100'ün üzerinde otolog, allojenik, akraba dışı, kordon kanı ve haploidentik kök hücre nakilleri yapmakta ve Avrupa Kan ve Kemik İliği Nakli (EBMT) ve Uluslararası Kan ve Kemik İliği Nakli Dernekleri (IBMTR) üyesidir.

 

Kısa süre içerisinde yaptığı çalışmalarla Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kök Hücre Nakli Merkezini, Türkiye’nin en çok nakil yapan ilk merkezinden biri yapmayı başaran Altuntaş; Türkiye’de kamuda Kök Hücre Nakli merkezlerinin yaygınlaşmasında öncü oldu. Bu alanda gerekli eğitimlerin verilmesinde önemli katkıları oldu. Ülkemizde birçok il/bölgede kemik iliği nakli merkezinin açılmasına ve sorumlularının eğitimine katkı sağladı.

 

Uluslararası birçok ülkeden öğretim üyesinin hematoloji ve kemik iliği nakli konusunda deneyim kazanmasını ve daha sonra kendi ülkelerinde Kemik İliği Nakli Merkezlerinin açılmasına, hematoloji klinikleri ve aferez ünitelerini geliştirmelerine katkı sağladı. Özbekistan Hematoloji Enstitüsü bünyesinde Kemik iliği nakli merkezi, Moleküler genetik merkezi, aferez merkezi ve flow sitometri laboratuarının açılmasına koordinatörlük yaptı. O coğrafyada ve ülkede bir ilk olarak Özbek bilimadamları ile birlikte kemik iliği nakilleri yapılmaya ve hematolojik kanserler tedavi edilmeye başlandı.

 

Türkiye’de Aferez biliminin gelişmesi ve kurumsallaşmasında önemli roller aldı. Türkiye’de Aferez eğitimi ve sertifikasyonları konusunda başarılı çalışmalara imza atan ekipte önemli görevler aldı. Davet üzerine 2012 Dünya kongresi ve ardından da 2014 Amerikan Aferez Kongresinde ülkemizdeki başarılı uygulamaları meslektaşları ile paylaştı.

 

Türk Hematoloji Derneği (2002) “Genç Araştırıcı” ödülü, Türk Hematoloji Derneği (2003) “En İyi Klinik Çalışma” ödülü, Ulusal Kanser Kongresi (2003) “Kanser Araştırması Üçüncülük” ödülü, Türk Hematoloji Derneği (2007) “en iyi Türkçe poster” ödülü, Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği (2007) “En İyi Çalışma” ödülü, Hemaferez Derneği (2009) “Bilim Teşvik Ödülü”, Türk Hematoloji Derneği, kemik iliği nakli ve kök hücre tedavileri kongresi (2010) “İkincilik Ödülü”, Aferez Derneği (2010, 2013) klinik çalışma ödülleri “İkincilik Ödülü”, Türkiye Kemik İliği Transplantasyon Vakfı (TKİTV) (2014) kemik iliği nakli en iyi çalışma “birincilik ödülü” ve “ikincilik ödülü” layık görüldü.

 

Sağlık Bakanlığı kök hücre nakli alanındaki çalışmaları nedeniyle (2010) “Yılın Hekimi” ödülüne layık görüldü.

 

Kök hücre nakli alanında yaptığı ulusal ve uluslararası çalışmalar nedeniyle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından “Takdirname” ile ödüllendirildi.

 

Türk Aferez Derneği ve Türk aferez bilimine ulusal ve uluslararası düzeyde sağladığı katkıları, ulusal düzeyde kök hücre nakli ve aferez merkezlerinin yaygınlaşmasına olan katkıları nedeniyle Türk Aferez Derneği tarafından 2015 yılında “Yaşam Boyu Onur Ödülüne” ve Deneysel Hematoloji Derneği tarafından “Üstün Hizmet Ödülüne” (2016) layık görülmüştür.

 

Türk Aferez Derneği IV. Başkanı, Hematolojik Onkoloji Derneği (HOD) kurucu başkanı, Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği kurucu başkanı, Lösemili Hastalar Sağlık Eğitim ve Araştırma Derneği kurucu başkanı (Lösema), Hematolojik Nadir Hastalıklar kurucu başkanlığı gibi bir çok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk ve başkanlık yapmıştır.

 

Uluslararası akreditasyon kuruluşu JACIE Müfettişi, XIV. Dünya Aferez Kongresi Genel Sekreteri, Amerika Aferez Derneği (ASFA) uluslararası komite üyesi, Elsevier grubuna ait uluslararası saygın bir dergi olan “Transfusion and Apheresis Science” editörü, Uluslararası Özbekistan-Türkiye Hematoloji kongreleri Eşbaşkanlığı gibi bir çok uluslararası kuruluşta ve organizasyonda aktif görev almaktadır.

 

Sağlık Bakanlığı “Kemik iliği nakli", “Terapötik aferez bilim kurulu", Hematoloji Müfredatı Komisyon üyesi ve “Tıpta Uzmanlık Kurulu” hematoloji çalışma grubu üyeliği, TKHK Hematoloji ve Kemik iliği nakli Türkiye koordinatörlüğü gibi çeşitli kurullarda görev yaptı.

 

Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı şehir hastaneleri projeleri (Kayseri, Ankara), T.C. Başbakanlık TİKA-Özbekistan Sağlık Bakanlığı Hematoloji Enstitüsü Kemik İliği Nakil Merkezi Projesi ve Kırgızistan Bişkek Hastane Projesi çalışmalarında görev aldı.

 

Çeşitli uluslararası ve Türk kuruluşlarının düzenlediği, 100’ün üzerinde kongre, sempozyum ve seminerlerinde konuşmacı olarak yer aldı. Çok sayıda Ulusal Kongre Genel Sekreterliği, Başkanlığı ve XIV. Dünya Kongresi Genel Sekreterliğini yaptı. Ulusal ve uluslararası çok sayıda kongre, sempozyum ve seminer düzenleme kurulu üyeliği ve bunlarda oturum başkanlığı yaptı. İlk olarak Türkçe konuşan ülkelere yönelik “Ortak Dil Akademi” programlarını düzenledi ve başkanlık yaptı. Yine bir ilk olarak uluslararası katılımlı I., II., III. Uzbekistan-Türkiye Hematoloji Günleri Eşbaşkanlığını yaptı. Akraba topluluklara yönelik bu program geleneksel olarak yapılmaya devam etmektedir

 

Kemik iliği nakli klinik, kök hücre laboratuarı ve kök hücre toplama/aferez alanlarında kemik iliği nakli merkezlerini akredite eden uluslararası akreditasyon kuruluşu JACIE (The Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT) Müfettişi. JACIE denetimlerinde gözlemci ve müfettiş olarak görev aldı.

 

Şimdiye kadar Amerikan Aferez Derneği (ASFA) uluslararası komite üyeliğine seçilen ilk Türk bilim adamı. Amerika Aferez Derneği kongresine konuşmacı olarak davet edilen ilk Türk Bilim adamı.

 

Uluslararası birçok dergide hakemlik yapmaktadır. Transfusion, J Clin Apher, Trans & Apher Science, Bone Marrow Transplantation, Trans Med & Hemotherapy, Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis‏, BMC Infec Disease, J Postgrad Med, Turkish J Hematol ve diğer SCI/SCI-E kapsamında bazı uluslararası dergilerde hakemlik yapmakta. International Journal of Hematology Research, The Open Tissue Engineering and Regenerative Medicine Journal, Acta Oncologica Tursica, International Journal of Hematology Research ve dergilerinde "Editorial Board" üyeliği yapmakta.

 

Dr. Altuntaş yine bir ilk olarak Elsevier yayın grubuna ait uluslararası saygın bir dergi olan “Trans & Apher Science” dergisi editörlüğünü yapmaktadır.

 

Başkanlığı döneminde, ekibiyle birlikte Dünyada transfüzyon, aferez, kök hücre alanında en saygın dergilerden biri olan Science Citation Index (SCI) kapsamında olan Elsevier yayın grubuna ait “Transfusion & Apheresis Science” dergisini Türk Aferez Derneği resmi yayın organı olmasını sağladı. Bu yabancı bir yayın evinin SCI kapsamında bir dergisinin yayınını bir Türk grubuna emanet ettiği bir ilktir.

 

İç Hastalıkları, Hematoloji, Transfüzyon ve Kök Hücre Nakli alanında birçok tezi yönetti. Mesleki özel ilgi alan kök hücre nakli, lösemi, lenfoma, myeloma ve aferezdir. Uzun yıllardır kan kanserleri, lenf bezi kanserleri, kemik iliği kanserleri, kemik iliği yetmezliği ve anemik hastaların tedavilerini üstlendi ve bu alanda önemli araştırmalarda bulundu. 30 üzerinde uluslararası Faz II/III çalışmalarda sorumlu araştırmacı/koordinatör görevinde bulundu.

 

Bugüne kadar 100 civarı uluslararası SCI/SCI-E kapsamı dergide, 40’ın üzerinde ulusal indeksli dergilerde makale ve ulusal/uluslararası 500 üzerinde bilimsel tebliği yayınlandı. 40’civarı kitap ve kitap bölümü yazdı. Makalelerine 1250 civarı atıf yapıldı. Elde ettiği “Web Of Science H İndeksi” 19, “i10 indeksi” 32 ve  Google Akademik Linkleri 967’dir.

 

Dr. Altuntaş ulusal ve uluslararası hematoloji, kök hücre ve aferez alanında yaptığı çalışmalar sonucu olarak 2016 yılında Paris/Fransa’da yapılan seçimle Merkezi Toronto/Kanada olan “World Apheresis Association (Dünya Aferez Birliği)” seçilmiş Başkanı oldu. Böyle uluslararası üst düzey göreve seçilen ilk Türk bilim adamlarından biri.