Başlıksız Belge


 

                                                                                            Prof.Dr. Fevzi ALTUNTAŞ

                                                                                                        Yönetici    

      ÖZGEÇMİŞ

 1971 yılında Kayseri’de dünyaya geldi.

   2000 ve 2004 yıllarında Amerika Birleşik Devletlerinde “Memorial Sloan-Kettering” kanser merkezi ve “Teksas Üniversitesi, Southwestern Tıp Fakültesi”nde hematoloji, kemik iliği nakli, transfüzyon tıbbı ve aferez eğitimleri aldı. Kısa süreli olarak da Avrupa ve Amerikada hematoloji, kemik iliği nakli, kök hücre, akım sitometri ve moleküler genetik eğitimleri aldı.

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Eğitim Kliniği, Terapötik Aferez Merkezi, Akım Sitometri ve Moleküler Genetik Laboratuvarları ve Kök Hücre Nakli Merkezi kuruculuğunu yaptı.

   Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD/Hematoloji Bilim dalı öğretim üyesi ve Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji kliniği idari ve eğitim sorumlusu ve kök hücre nakli merkezi direktörü.

   Kurucusu olduğu klinik; yılda 100 civarı otolog, allojenik, akraba dışı, kordon kanı ve haploidentik kök hücre nakilleri yapmakta ve Avrupa Kan ve Kemik İliği Nakli ve Uluslararası Kan ve Kemik İliği Nakli Dernekleri üyesidir.

   Dr. Altuntaş; Türkiye’de kamuda Kök Hücre Nakli merkezlerinin yaygınlaştırılmasında önemli roller aldı. Bu alanda gerekli eğitimlerin verilmesinde önemli katkıları oldu. Ülkemizde birçok ilde kemik iliği nakli merkezinin açılmasına ve sorumlularının eğitimine katkı sağladı.

   Uluslararası birçok ülkeden uzmanın hematoloji, kemik iliği nakli ve aferez konusunda deneyim kazanmasını ve daha sonra kendi ülkelerinde Kemik İliği Nakli Merkezlerinin açılmasına, hematoloji klinikleri ve aferez ünitelerini geliştirmelerine katkı sağladı. Özbekistan Kemik iliği nakli merkezi, aferez merkezi, akım sitometri ve moleküler genetik laboratuvarlarının açılmasına koordinatörlük yaptı. O coğrafyada bir ilk olarak Özbek bilim adamları ile birlikte kemik iliği nakilleri yapılmaya başlandı.

   Türkiye’de Aferez biliminin gelişmesi ve kurumsallaşmasında önemli roller aldı. Türkiye’de Aferez eğitimi ve sertifikasyonları konusunda başarılı çalışmalara imza atan ekipte önemli görevler aldı. Davet üzerine 2012 Dünya kongresi ve ardından da 2014 Amerikan Aferez Kongresinde ülkemizdeki başarılı uygulamaları meslektaşları ile paylaştı.

   Türk Aferez Derneği, Hematolojik Onkoloji Derneği,  Deneysel Hematoloji Derneği, Türk Hematoloji Derneği, Türk Onkoloji Grubu, Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği, Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği, Geriatrik Hematoloji Derneği, Hematolojik İmmünoloji Derneği, Hücresel Tedavi Derneği  ve Türkiye Kemik İliği Transplantasyon Vakfı gibi çok çeşitli kuruluşlardan “20 civarı bilimsel çalışma ödülüne” layık görüldü.

    Sağlık Bakanlığı tarafından kök hücre nakli alanındaki çalışmaları nedeniyle “Yılın Hekimi (2010)” ve Ulusal ve uluslararası hematoloji ve kök hücre alanındaki çalışmaları nedeniyle yine “Takdirname” ile ödüllendirildi.

   Aferez bilimine ulusal ve uluslararası düzeyde sağladığı katkıları, ulusal düzeyde kök hücre nakli ve aferez merkezlerinin yaygınlaşmasına olan katkıları nedeniyle Türk Aferez Derneği tarafından 2015 yılında “Yaşam Boyu Onur Ödülüne” layık görüldü.

    Hematoloji biliminin gelişmesine gösterdiği katkılar nedeniyle Deneysel Hematoloji Derneği tarafından “Üstün Hizmet ödülüne (2016)” layık görüldü.

   Türk Aferez Derneği, Hematolojik Onkoloji Derneği, Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği ve Lösemili Hastalar Sağlık Eğitim ve Araştırma Derneği (LÖSEMA) başkanlıkları yaptı.

   Sağlık Bakanlığı “Kemik İliği Nakli Bilim Kurulu", “Terapötik Aferez Bilim Kurulu”, “Hematoloji Müfredatı Komisyonu”, “Tıpta Uzmanlık Kurulu - Hematoloji Çalışma Grubu” üyeliği ve Türk Dil Kurumu  “Tıp Terimleri Çalışma Grubu” üyeliği yapmakta.

   Kemik iliği nakli klinik, kök hücre laboratuvarı ve kök hücre toplama/aferez alanlarında kemik iliği nakli merkezlerini akredite eden uluslararası akreditasyon kuruluşu JACIE Avrupa Müfettişi.

   Türk Aferez Derneği Genel Sekreteri olduğu (2008-2012) ve Başkanlığı Yaptığı (2012-2014) dönemde; Sağlık Bakanlığı Terapötik Aferez Merkezleri Yönetmeliği, Terapötik Aferez Sertifikasyon Eğitimi, Terapötik Aferez Kitabı, Eğitim ve Araştırma Bursları, Yayın Teşvik Ödülleri, Dünya Kongresi, Ulusal Kongreler, Bölgesel Eğitim Sempozyumları, Aferez Derneğinin Türk Adı alması, Kendi alanında uluslararası saygın bir dergi olan “Transfusion and Apheresis Science” dergisinin Türk Aferez Derneğinin Resmi Yayın Organı olması ve genç bir sivil toplum örgütünün kısa sürede kurumsallaşmasını sağlayan bilimsel ekipte önemli roller aldı ve ekibin liderliğini yaptı.

    Amerika Aferez Derneği (ASFA) uluslararası komite üyesidir. Amerika Aferez Derneği kongresine konuşmacı olarak davet edilen ilk Türk Bilim adamlarından biridir.

   Dünya Aferez Kongresi Genel Sekreterliği, Uluslararası Ortak Dil Akademisi Başkanlıkları ve Uluslararası Özbekistan-Turkiye Hematoloji Kongresi Başkanlıkları yaptı.

   Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kök Hücre Nakli Merkezi, Akım Sitometri ve Moleküler Genetik Tanı Laboratuvarları ve Terapötik Aferez Merkezi, Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Bilkent Sağlık Şehri, Etlik Sağlık Şehri ve Kayseri Sağlık Şehri projeleri, T.C. Başbakanlık TİKA-Özbekistan Sağlık Bakanlığı Hematoloji Enstitüsü Projesi ve T.C. Başbakanlık TİKA- Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Bişkek Hastane projesi çalışmalarında görev aldı.

   T.C. Başbakanlık-TİKA sağlık proje danışmanlıkları yapmaktadır.

   Uluslararası SCI/SCI-E kapsamında birçok dergide hakemlik ve bazılarında "Editorial Board" üyeliği yapmaktadır.

   Dr. Altuntaş bir ilk olarak Elsevier yayın grubuna ait uluslararası saygın bir dergi olan “Transfusion & Apheresis Science” dergisi editörlüğünü yapmaktadır.

   Mesleki özel ilgi alan kök hücre nakli, aferez ve lösemi, lenfoma, myeloma gibi hematolojik kanserlerdir. Uzun yıllardır kan kanserleri, lenf bezi kanserleri, kemik iliği kanserleri, kemik iliği yetmezliği ve anemik hastaların tedavilerini üstlendi ve bu alanda önemli araştırmalarda bulundu.

   Bugüne kadar SCI/SCI-E kapsamında 80 civarı uluslararası dergide, 40’ın üzerinde ulusal dergilerde makale ve ulusal/uluslararası 400 üzerinde bilimsel tebliği yayınlandı. 30’un üzerinde kitap ve kitap bölümü yazdı. Makalelerine 1000 üzerinde atıf yapıldı. Elde ettiği  “Web Of Science H İndeksi” 17,  “i10 indeksi” 27 ve  Google Akademik Linkleri 278’dir.

   Dr. Altuntaş ulusal ve uluslararası hematoloji, kök hücre ve aferez alanında yaptığı çalışmalar ve organizasyonlar sonucu olarak 2016 yılında Paris/Fransa’da yapılan seçimde “World Apheresis Association (Dünya Aferez Birliği)” seçilmiş Başkanı oldu. Böyle uluslararası üst düzey göreve seçilen ilk Türk bilim adamlarından birisidir.