Başlıksız Belge


TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ (TRSM) NEDİR ?

Yeti yitimiyle seyreden, kronik ruhsal rahatsızlığı olan hastaların, acil psikiyatrik tedavilerle stabilize olduktan sonra esenlendirme ve sosyal hayata uyum sağlamaları amacıyla; hasta, aile ve ruhsal/sosyal bakım hizmeti verenlerle el ele vererek tedavi, eğitim ve beceri kazandırmayı amaçlayan hizmetlerin verildiği bir ruh sağlığı birimidir.

MERKEZİMİZDE VERİLEN HİZMETLER:

 Psikoeğitim:

  1.           Hastalık hakkında bireyi ve ailesini eğitme,
  2.           Hastalık belirtileriyle baş etme ve çare arama davranışı yöntemleri,
  3.           Kriz yönetimi eğitimi
  4.           Hasta ve ailesine tedavi uyumu eğitimi,
 • Sanatsal Faaliyetler
 • İş-Uğraş Eğitimi
 • Sosyal Beceri Eğitimi

TRSM’de verilen sanatsal faaliyetler (resim, ebru, müzik, seramik, drama, yazarlık kursları) Ankara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilmektedir.

ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ TRSM ÇALIŞMA İLKELERİ:

 • Samimiyet, saygı ve anlayış
 • Sağlıklı iletişim
 • Ulaşılabilirlik
 • Hayatın içinde, hayata yeniden hazırlık
 • Esneklik, hoşgörü ve disiplin

TRSM’DEN YARARLANACAK BİREYLER VE MÜRACAATLARI:

Merkezin sorumlu olduğu bölgede ikamet eden, sosyal ve mesleki işlev yetersizliği yaşayan, kronik ruhsal rahatsızlığı olan hastalarla ya merkez tarafından bireye veya ailesine ulaşılarak ya da bireyin veya aile üyesinin merkeze başvurusu ile irtibat kurulur. Yapılan ruhsal muayene ve değerlendirmeler sonrası;

 • Merkez işleyişi, yapılan faaliyetler ve katılım ölçütleri hakkında, yüz yüze veya iletişim kanalları aracılığıyla bilgi verilir.
 • Gerektiğinde hasta ve hasta yakınları merkeze davet edilir. Merkezi ziyaret ve merkez hakkında bilgi almasına imkan verilir.

 

TRSM PERSONELİ;

Sorumlu Hekim Ersin Karslıoğlu

Psikolog Esma Karakurt Acar

Shu Arzu İncediş

Hemşire Selda Ateş

Hemşire Fatma Ateşel

İLETİŞİM

 Ankara Onkoloji Hastanesi Ahmet Andiçen Semt Polikliniği

 Mahmut Esat Bozkurt Cad. No: 2 Kolej Çankaya ANKARA

Tel: (0312) 434 0990 / 6284-6312-6313

Web: onkoloji.gov.tr.