Başlıksız Belge


 

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Doç. Dr. Fazilet DUYGU               Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Prof. Dr. Olcay KANDEMİR          Patoloji

Prof. Dr. Necati ALKIŞ                 Tıbbi Onkoloji

Prof. Dr. Tolga Reşat AYDOS      Farmakoloji

Prof. Dr. Mustafa ARSLAN           Fizyoloji/Anestezi

Prof. Dr. Nur AKSAKAL               Halk Sağlığı

Doç. Dr. Aşkın Esen HASTÜRK  Beyin Cerrahi

Doç. Dr. Neriman SARI                Hematoloji

Doç. Dr. Eşref Oğuz GÜVEN       Üroloji

Op. Dr. Hakan BULAK                  Genel Cerrahi

Doç. Dr. Merih KIZIL ÇAKAR         Hematoloji

Uz. Dr. Özlem ŞEN                        Aneztesi

Av. Arzu BATUR ÖZÇETİN           Avukat

Seyit ULUPINAR                           Sosyal Hizmet Uzmanı

Hem. Cavide TOPRAK                  Sekreterya

Zeynep Okur                                   Sekreterya