Başlıksız Belge


 

Merkezimizde çalışılan genetik testler: 

Trombofili Paneli
Abl1 Analizi (İmatinib Direnci)
Alk Analizi
Apc Gen Kayıp Analizi
Azf Analiz
Behçet Hastalığı Yatkınlık
Beta Talasemi Mutasyon Analizi
B-Raf Analizi
Brca-1 1. Basamak
Brca-1 2. Basamak
Brca-2 1. Basamak
Brca-2 2. Basamak
C-Kıt Analizi
C-Kıt D816v Mutasyon
Çölyak
Deb Testi
Dmd Analizi
Egfr Analizi
Eml4 Alk Traslokasyonu
Faktör Iı Mutasyon Analizi
Faktör V Mutasyon Analizi
Fenilketonüri
Fgfr (Fgfr2,Fgfr3) Analizi
Flt3 Mutasyon Saptama
Fmf Mutasyon Analizi 1. Basamak (Ekzon2, 10)
Fmf Mutasyon Analizi 2. Basamak (Ekzon3, 5)
Fragil X Analizi
Hemokromatozis
Hnpcc Gen Kayıp Analizi
İnterlökin 28b
Jak2 Mutasyon Analizi
Jak2 Mutasyon Analizi V617f Kantitasyon
Kantitatif İnv16 (Cbfb.Myh11)
Kantitatif T(1;19) Transkripti
Kantitatif T(12;21) Transkripti
Kantitatif T(15;17) Pml-Rara Füzyon Geni
Kantitatif T(4;11) Transkripti
Kantitatif T(8;21) Transkripti
Kantitatif T(9;22) Füzyon Geni P190transkripti
Kantitatif T(9;22) Füzyon Geni P210transkripti
Kimerizm Analizi
Kistik Fibrosiz Mutasyon Analizi
K-Ras Analizi
Kromozom Kayıp Ve Tekrar Testleri
Mlh1/Msh2 Gen Kayıp Analizi
Mthfr-A1298c Mutasyon Analizi
Mthfr-C677t Mutasyon Analizi
Npm 1 Mutasyonu A-B-D
Nras
Paı 1 Mutasyon Analizi
Pdgfra Analizi
Pdgfrb Analizi
Qf-Pcr Analizi
Qf-Pcr Analizi Başlık
Trombofili Paneli
Abl1 Analizi (İmatinib Direnci)
Alk Analizi
Apc Gen Kayıp Analizi
Azf Analiz
Behçet Hastalığı Yatkınlık
Beta Talasemi Mutasyon Analizi
B-Raf Analizi
Brca-1 1. Basamak
Brca-1 2. Basamak
Brca-2 1. Basamak
Brca-2 2. Basamak
C-Kıt Analizi
C-Kıt D816v Mutasyon
Çölyak
Deb Testi
Dmd Analizi
Egfr Analizi
Eml4 Alk Traslokasyonu
Faktör Iı Mutasyon Analizi
Faktör V Mutasyon Analizi
Fenilketonüri
Fgfr (Fgfr2,Fgfr3) Analizi
Flt3 Mutasyon Saptama
Fmf Mutasyon Analizi 1. Basamak (Ekzon2, 10)
Fmf Mutasyon Analizi 2. Basamak (Ekzon3, 5)
Fragil X Analizi
Hemokromatozis
Hnpcc Gen Kayıp Analizi
İnterlökin 28b
Jak2 Mutasyon Analizi
Jak2 Mutasyon Analizi V617f Kantitasyon
Kantitatif İnv16 (Cbfb.Myh11)
Kantitatif T(1;19) Transkripti
Kantitatif T(12;21) Transkripti
Kantitatif T(15;17) Pml-Rara Füzyon Geni
Kantitatif T(4;11) Transkripti
Kantitatif T(8;21) Transkripti
Kantitatif T(9;22) Füzyon Geni P190transkripti
Kantitatif T(9;22) Füzyon Geni P210transkripti
Kimerizm Analizi
Kistik Fibrosiz Mutasyon Analizi
K-Ras Analizi
Kromozom Kayıp Ve Tekrar Testleri
Mlh1/Msh2 Gen Kayıp Analizi
Mthfr-A1298c Mutasyon Analizi
Mthfr-C677t Mutasyon Analizi
Npm 1 Mutasyonu A-B-D
Nras
Paı 1 Mutasyon Analizi
Pdgfra Analizi
Pdgfrb Analizi
Qf-Pcr Analizi
Qf-Pcr Analizi Başlık