Başlıksız Belge


 

  • ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU

Özürlü Sağlık Kurulu Raporları hastanın talebi ya da kurumu tarafından istenmesi üzerine düzenlenir. Bu raporlar hastayı tedavi ya da muayene eden hekim tarafından sağlık kuruluna sunumuna göre vücut fonksiyon kayıp oranı, sürekli ya da süresiz, ağır özürlü olup olmadığına karar verilen rapordur.

  • SAĞLAM RAPORLARI

Kişilerin talepleri üzerine işe girmek için (doktor, mühendis, hakim, savcı, memur, silah taşıma ve bulundurma, özel güvenlik görevlisi vb.) alınan raporlardır. Sağlık kuruluna 3 adet resim, kimlik fotokopisi ile müracaat edilerek form ile ilgili hekimlerce muayenesi yapılıp sağlam ve sağlıklı olduğuna dair kurula sunularak düzenlenecek raporlardır.

  • DURUM BİLDİRİR RAPORLARI

Hastanemizde yatan veya tedavisi devam eden hastaların mevcut durumu yapılan tedavi süresi ve planlanan tedavileri hakkında düzenlenen raporlardır.

  • MALZEME ve İSTİRAHAT RAPORLARI

Yataklı servislerde düzenlenen istirahat, malzeme, refakat, ilaç kullanım gibi raporlar Sağlık Kurulunca kontrol edilerek onay işlemleri gerçekleştirilir.

            Özürlü, durum bildirir, sağlam raporları ilgilinin kurumu tarafından resmi yazı ile istemesi veya şahsın kendi dilekçesiyle talep etmesi durumunda verilir. Evrak kayıt işlemleri yapıldıktan sonra sağlık kuruluna sevk edilir. Bu işlemler için muayene öncelik sırası yoktur.