Başlıksız Belge


EĞİTİM BİRİMİ

Hastane Vizyonu, Misyonu ve Kalite Politikası doğrultusunda çalışanlarımızın mesleki bilgi-beceri düzeylerini çağın gelişmelerine uygun şekilde sürekli yükseltmek, geliştirmek ve yüksek kalitede hasta bakım çıktılarını elde edebilmek için kalite standartları doğrultusunda eğitim verilmesini sağlanmaktır.

Hastanemiz eğitim verilen bir merkezdir. Birimimizin öncelikle işlevi eğitim hastanelerinin temel görevlerinden olan, tüm çalışanların hizmet içi eğitimi süreci içinde yer alan her türlü eğitim etkinliklerinin ve çalışmalarının yürütülmesi, düzenlemelerin yapılmasıdır.

Hizmet içi eğitimdeki temel amaç;
• Sağlık personelini, değişen ve gelişen sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirmek ve verimli olabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak,
• İş verimini arttırmaktır.

Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Koordinatörlüğünde farklı kategorilerde eğitim programları düzenlenmektedir. Bunlar;

+ Hizmet Kalite Standartları eğitimleri
+ Enfeksiyondan Korunma eğitimleri
+ Meslek bazında Hizmet İçi Eğitim Programları
+ Birim bazında Hizmet İçi Eğitim Programları
+ Hasta Eğitimi
+ Genel Oryantasyon Programları Eğitimleri
+ Birim Oryantasyon Programları Eğitimleri
+ Hasta Hakları ve İletişim