Başlıksız Belge


EVDE SAĞLIK HİZMETİ NEDİR?

* Evde Sağlık Hizmeti, yatağa tam bağımlı olan hastaların aileleri ile yaşadıkları ev ortamında hastaya tanı koymaktan ziyade tanısı konulmuş, tedavisi ilgili kliniklerce düzenlenmiş olan tedavilerinin takibinin, uygulanmasının ve hasta yakınlarının ya da bakmakla görevli kişilerin bu konudaki eğitimini sağlayarak hizmet vermektedir.

* Evde Sağlık Hizmetleri Merkez Bina 1. katta hizmet vermektedir. 444 38 33 ulusal çağrı merkezinden ulaşabilirsiniz.

* Takibe alınan hastaların gerekli tetkiklerinin yapılması, sürekli kullanılan ilaçlarının doğru kullandırılması konusunda eğitim verilmesi, takibinin yapılması, gerekli tıbbi malzeme ve heyet raporlarının yenilenmesi, yatak yarası varsa pansumanlarının yapılması ve gereğinde bakımından sorumlu kişilere de bu konuda eğitim verilmesi, gerekli durumlarda Fizyoterapist desteği ile hasta yakınlarının egzersiz konusunda eğitilmesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından yapılmaktadır.

*  Evde Sağlık Hizmetlerinin amacı, evde sağlık hizmetine ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesini sağlamaktır.

*   Evde Sağlık Hizmetleri Hizmetleri birimleri mesai saatleri içerisinde ve randevu sistemi ile hizmet vermektedir.Acil durumlar evde sağlık hizmetlerinin kapsamına giremez.Acil durumlarda 112 il Ambulans hizmetlerinden yaralanılmalıdır.

VİZYON:

Kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetini; toplumun çoğunluğuna ulaştıran, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini sağlayan, kalite anlayışı içerisinde toplumun değerlerini göz önünde bulunduran bir hizmet yaklaşımıyla “Evde Sağlık Hizmetleri”nin yürütülmesidir.

MİSYON:

Evde sağlık hizmetleri verilmesi hususunda gerekliliği tespit edilen hastalara, tıbbi etik ilkelerinden ödün vermeden, hasta hakları ve mahremiyetine saygı duyarak, en son bilgi ve teknoloji desteği, uzman ve nitelikli bir kadro ile örnek bir hizmet sunup hasta memnuniyetini en üst seviyede tutmaktır.