Başlıksız Belge


Sosyal Hizmet Faaliyetleri

Konaklama

 • İl dışından gelen ve kalacak yer konusunda sorun yaşayan hasta ve/veya yakınlarını, konaklama hizmeti alabilecekleri kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

Maddi Yardımlar

 • Ekonomik açıdan desteğe ihtiyaç duyan hastaların, tedavi sürecinde ve taburcu sonrası ikametlerine dönüşlerinde maddi açıdan desteklenebilmeleri için gerekli yönlendirmede bulunmak. 

Ayni Yardımlar         

 • Yatarak tedavi gören hastaların, pijama ve iç çamaşırı başta olmak üzere, giysi ihtiyaçlarını karşılamak.
 • Havalı yatak, hasta bezi, tekerlekli sandalye gibi malzemeleri imkanlar dahilinde temin etmek; ihtiyaç duyan hastalara veya birimlere ulaştırmak. 

Bilgilendirme, Yönlendirme ve Destek Çalışmaları

 • Sağlık güvencesi olmayan hastaları yapmaları gereken işlemler hakkında bilgilendirmek.
 • Tedavi sürecinde ve sonrasında sosyal ve ekonomik açıdan yardım ve destek alınabilecek kurum ve kuruluşlar hakkında hasta ve/veya yakınlarını bilgilendirmek.
 • İl dışı ambulans başvurusu için yönlendirme yapmak.
 • Duyuru ve anonslarla hastaların kan gereksinimlerinin teminine destek olmak.
 • Refakat, hastalık, özürlülük, medikal malzeme vb. raporları çıkartmak için yapılması gereken işlemler ve raporlar çıktıktan sonra kazanılacak haklar, başvuru yerleri gibi konuklarda hastaları bilgilendirmek ve yönlendirmek.
 • Hasta ve yakınlarının tedavi sürecinde ihtiyaç duyduğu moral desteğin sağlanabilmesi için görüşmeler yapmak.

Sahipsiz Hastalar

 • Kimsesiz hastaların hastanede bulundukları süre içinde ayni ve nakdi gereksinimlerini imkanlar dahilinde karşılamak; taburcu sonrasında hastaya destek olabilecek kişi ve kurumları araştırarak gerekli başvurularda bulunmak.

Yardım ve Bağışların Koordinasyonu

 • Bağışların koordinasyon ve yönlendirilmesini yapmak, yardım sağlamak isteyen kişi, kurum ve kuruluşları hastaların ve hastanenin ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirmek. 

Eğitim Faaliyetleri

 • Personel, hasta ve hasta yakınlarını Sosyal Hizmet Birimi uygulamaları hakkında bilgilendirmek. 
 • Eğitim Birimi koordinatörlüğünde personele yönelik kişisel gelişim programları kapsamında ve adat memurlara yönelik eğitimler vermek. 

Diğer

 • Yukarıda belirtilen hususlar dışında kalan, tedavi süreciyle ilgisi bulunan ve sosyal hizmet uygulamaları alanına giren diğer konularda gerekli çalışmaları yapmak.