Başlıksız Belge


KALİTE POLİTİKAMIZ

Başta kanser olmak üzere uzmanlaştığımız tüm sağlık hizmetlerinde;

 • Çağdaş teknoloji ile donanmış, güvenilir, zamanında doğru laboratuvar çıktılarıyla desteklenmiş, üst düzeyde bilimsel yetkinliğe sahip hekimler ve nitelikli sağlık personeliyle, uluslararası kalite standartları çerçevesinde, tanı, tedavi ve bakım hizmetleri sunmak,
 • Hasta ve çalışan memnuniyetini merkezine alarak, kalite yönetim sistemi ilkeleri doğrultusunda hastane çalışma ortamını sürekli iyileştirmektir.

 MİSYONUMUZ

   Önceliğimiz kanser olmakla beraber, uzmanlaştığımız tüm sağlık alanlarında eğitim ve araştırma görevi yanı sıra; nitelikli, çağdaş bilimsel gelişmeleri takip eden yeterli, yetkin sağlık çalışanlarımızla, güncel ve en yeni teknolojik alt yapı ile donatılmış hastanemizde, kolay ulaşılabilir, güvenilir, etkili, kaliteli, çevreye duyarlı, hasta ve yakınlarının haklarına saygıyı ilke edinmiş, çalışan memnuniyetini önemseyen, yenilikçi ve sürekli kendini geliştiren öncü bir sağlık kuruluşu olarak hizmet vermektir.

VİZYONUMUZ

 • Kanser tanı ve tedavi süreci başta olmak üzere hizmet sunduğumuz her alanda; bilimsel başarılarını uluslararası platformlara taşımış, verdiği hizmetin kalitesi ve niteliği açısından akredite olmuş, ülke dışından hasta kabul eden saygın bir hastane olarak  yer edinmektir.
 • DEĞERLERİMİZ
 • Kamu yararı, Kalite, Kurum Kültürü, Ekip Ruhu, Eğitim, Araştırma, Bilimsellik, Bilgi,  Donanım, Yetenek, Liyakat, Adiliyet, Hakkaniyet, Dürüstlük, Güvenilirlik, Duyarlılık, Sorumluluk, Şeffaflık, İstikrar, Katılımcılık, Özverili Olmak, Yeniliklere Açık Olmak, Empati Yapmak,  Çözüm Odaklılık, Analitik Düşünmek, Çalışan Memnuniyeti, Hasta Haklarına Saygı, Tıbbi Etik Kurallara Bağlılık, Sosyal Hizmet ve Sosyal Sorumlulukları üstlenmek.

HEDEFLERİMİZ

 • Tüm kurum çalışanlarımızda kurum kültürünü geliştirmek.
 • Her kademede ki sağlık çalışanı için hizmet içi ve kişisel gelişim eğitimleri yaparak  sunulan hizmetin kalitesini uluslararası alanda  kabul edilebilir bir düzeye getirmek
 • Sağlık hizmet kalitesinin geliştirilmesiyle, çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında kanserin ülkemizde tedavi edilebilirliğini dünya standartlarına çıkarmak,
 • Tanı, tedavi, takip ve sağlık bakım hizmetlerinde standartları oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak
 • Uluslararası katılımı da hedefleyen bilimsel eğitim faaliyetlerinde bulunarak, sağlık çalışanlarının güncel, doğru ve bilimsel dayanağı olan bilgilere etkili ve hızlı ulaşabilmesini sağlamak,
 • Elektronik kütüphane oluşturarak çalışanlarımızın mesleki veri tabanlarına ulaşmalarını sağlamak
 • Eğitim amaçlı; rehber, kitap, atlas ve görüntülü eğitim / öğretim materyalleri ve kalite dokümanlarını hazırlamak
 • Sağlık çalışanlarını destekleyerek, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yapmak,
 • Cerrahi ve dahili yoğun bakımlarımızın alt yapı ve donanımlarını geliştirerek, yoğun bakım hizmet kalitesini arttırmak,
 • Acil servis hizmetlerini, çalışan ve hasta memnuniyetini artıracak şekilde planlamak,
 • Hastane infeksiyon oranlarının bilimsel açıdan kabul edilebilir seviyelere çekmek
 • Poliklinik hizmetlerinin kolay ulaşılabilir, zamanında, kaliteli, çalışan ve hasta memnuniyetini artıracak şekilde olmasını sağlamak
 • Hasta memnuniyeti oranını artırmak
 • Çalışan memnuniyeti oranını artırmak
 • Sosyal hizmet, destek ve sorumluluk projelerini artırmak
 • Kanser alanında sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirerek insanların hayatına değer katmak
 • Çalışanlara yönelik sanat, spor ve çevre vb. konularda  sosyal aktiviteleri artırmak
 • Kurum içi iletişim ağını güçlendirmek,
 • Kanser alanında sağlık okur yazarlığı (Kanser hasta okulu, sürekli kanser hasta eğitimi projesi vb) projeleri gerçekleştirerek toplumun bilgi, farkındalık ve bilinç düzeyini yükseltmek.
 • Her kademede ki yöneticinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ayrıca iş akışlarını standardize ederek,  yönetimin etkililiğini arttırmak.