Başlıksız Belge


Poliklinik Çalışma Saatleri : 

♥ Sabah 08:30 - 12:00

♥ Öğleden Sonra 13:30 - 16:30 saatleri arasıdır.

 Hasta Ziyaret Kuralları

♥ Hasta ziyaretleri; her gün 13.00 - 14.00 ve 18.30 - 20.00 saatleri arasındadır.

♥ Lütfen çocuklarınızı ziyaret getirmeyiniz. Bu hem hastalarımız, hem de çocuklarımız için çok sakıncalıdır.

♥ Hastaneye girerken ayakkabılarınızın temiz olmasına dikkat gösteriniz.

♥ Hastanenin genel temizliğini bozacak davranışlardan kaçınınız.

♥ Hastalara dışarıdan sağlıklarını olumsuz etkileyebilecek yiyecekler getirmeyiniz. Güler yüzünüz ve hatırlamanız en büyük hediyedir.

♥ Hastaların yanında gürültü yapmaktan ve üzücü haberler vermekten kaçınınız.

♥ Hasta yataklarına veya komodinlere oturmanız hastalarımızın sağlığı için sakıncalıdır, lütfen oturmayınız.

♥ En iyi ziyaret kısa süren ziyarettir, hastalarımızın dinlenmeye ve sessizliğe ihtiyacı olduğunu unutmayınız. Servis telefonunu ve oda numarasını alarak, hastalarımızın hatırını telefonlarda da sorabilirsiniz.

♥ En geç saat 15:30'da uyarıya gerek kalmadan hastaneyi terkediniz. Gecikmeniz yapılması gerekli genel temizliği aksatabilir.

♥ Hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı gösteriniz.

♥ Hastane demiirbaş ve mazlemelerini korumaya özen gösteriniz.

♥ Hastanızın iyiliği için bu kurallara harfiyen uyunuz.

♥ İş birliğiniz için hastalarımız ve çalışanlarımız adına teşekkür eder, ziyaret saatlerinde tekrar görüşmeyi dileriz.

Hastanemizde haftanın her günü ziyaret vardır.

HASTA ZİYARETİNDEN AMAÇ NEDİR?

Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarının karşılamak (ilaç, giysi gibi), hastaya psikolojik destek vermek. Hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak.

HASTANIN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ KİME VEYA KİMLERE BİLGİ VERİLİR?

Hasta erişkin ve şuuru açık ise kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir, hastanın şuuru kapalı ise birinci derece yakınına bilgi verilir, hasta çocuk ise ebeveynine bilgi verilir, üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.

HANGİ HASTALAR ZİYARET EDİLMEMELİDİR?

Yoğun Bakımda yatan hastalar, yanık ünitesinde yatan hastalar, bulaşıcı hastalığı olan hastalar, bağışıklık sistemi bozuk hastalar (kanser tedavisi alan, organ nakli yapılmış, steroid tedavisi alan hastalar), doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar (bu hastalar için hasta doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır).

KİMLER HASTA ZİYARETİNE GİTMEMELİDİR?

12 yaş altı çocuklar, ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar, herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar, infeksiyon almaya yatkın olan kişiler.

HASTA ZİYARETİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR NELERDİR?

Hasta ziyareti, ziyaret saatlerinde yapılmalıdır, ziyaret süresi kısa olmalıdır (tercihen 5-7 dakika), her hasta başında ikiden ziyaretçi olmamalıdır, hasta yataklarına oturulmamalıdır, serum seti, oksijen manometresi gibi hasta ile ilgili tedavi malzemelerine dokunulmamalıdır, hasta başında yüksek sesle konuşulmamalıdır, hastaya doktorunun izni olmaksızın herhangi bir gıda getirilmemelidir, aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir, hastalara getirilebilecek armağan; kitap, kolonya olabilir, kemik iliği nakli ve organ nakli, kanser tedavisi alan hastalara çiçek getirilmez (çiçekler ile hastalara öldürücü mantar hastalığı bulaşır) ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemelidir, hasta mahremiyetine saygı gösterilir, ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır, ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hastane terk edilmelidir.

GECE NEDEN HASTA ZİYARETİ YAPILMAMALIDIR?

Gece yalnızca nöbetçi sağlık personeli bulunur, sayıları azdır. Ziyaretçiler, onları gereksiz meşgul eder, hizmetin kalitesinin düşürürler, hastane güvenliğini bozar. Uyuyan hastalar rahatsız olur. Hasta hakları ihlal edilir.