Başlıksız Belge


 

GENEL CERRAHİDE İNTRAOPERATİF RADYOTERAPİ TEDAVİSİ 

Meme kanserinde intraoperatif radyoterapi tedavisi rutin olarak yaklaşık ilk kez 1999 yılında Avrupa onkoloji merkezi-Milano’da kullanılmaya başlanmıştır.

Bu tedavi yöntemi, ortalama on yıldır dünyada yaygın olarak kullanılan ve de meme kanserinde çok fazla klinik çalışması olan bir tedavi yöntemidir.

Meme kanserinde yapılan klasik radyoterapi tedavisine göre özellikle zaman ve kozmetik açıdan avantajları vardır.Klasik Radyoterapi (RT) tedavisinde:

  1. 6-8 hafta süren bir tedavi süresi
  2. RT cihazları pahalı ve çalıştırılması için gereken maliyet fazla
  3. Tümör yatağı ışınlamasında ve doz ayarlanmasında sıkıntılar mevcut.
  4. RT tedavisi sonrası kozmetik problemler oluşmakta
  5. Ararsıra kemoterapi tedavisinde (KT) gecikmeler olmakta
  6. İntraoperatif RT de ameliyathaneyi korumaya gerek yok
İntra operatif RT tedavisi:
  1. Çok kısa sürede tamamlanıyor ( ameliyathanede ameliyat sırasında yapılan ve 2-3 dakika süren bir tedavi)
  2. Klasik tedavide oluşan çilt çekintileri, meme ödemi oluşmuyor.
  3. Daha az liponekroz, daha az fibrozis, daha az kozmetik problem
  4. Ameliyat sonrası hastanede kalış süresini etkilemeyen bir tedavidir.

Bu kadar avantajı olan bu tedavi için her meme kanserli hastanın uygun olmadığınıda belirtmek gerekir. Genel olarak elli yaş altında ve tümör çapı üç cm üzeri olan hastalar uygun değildir. Meme kanseri kadar çok yaygın olmasa da bazı karın içi tümörlerde de kullanılmaktadır.

Özellikle pankreas kanseri ve bu bölge etrafındaki tümörlerde, mide kanserleri, kalın barsak-rektum kanseri ve yumuşak doku tümörlerinde de kullanılmaktadır. Yine tümörlerde ki en büyük avantajı 2-3 ay sürecek tedavinin dakikalar içersinde ameliyathanede dakikalar içinde tamamlanması ve karın ışınlamasının daha rahat olarak hastalıklı bölgeye odaklanmasıdır.