Başlıksız Belge


Kan Merkezi

Kan Merkezimiz ileri teknolojik cihazları, en gelişmiş ve güvenilir testleri kullanarak, eğitimli personeliyle hizmet vermektedir.

Kan Merkezimizde bir sorumlu hekim, 2 biyolog ve 10 laboratuar teknisyeni görev yapmaktadır.

Kan Merkezimiz Transfüzyon Merkezi olarak çalışmaktadır. Bu nedenle hastalarımız için gerekli olan kan ürünleri öncelikle KKM’ den talep edilmekte, KKM bu talepleri karşılayamazsa bağışçıdan kan alınmaktadır. Alınan kanlarda kan grubu, Elisa testleri(Merkez Laboratuvarında) çalışılmakta, uygun çıkan kanlar Eritrosit süspansiyonu, Taze donmuş plazma(TDP), random trombosit süspansiyonu, kriyopresipitat olarak ürünlere ayrılmaktadır. Böylece alınan bir ünite kan birçok hastaya tedavi olanağı sağlamaktadır.

Kan Merkezimiz 24 saat ve hafta sonları dahil olmak üzere nöbet sistemiyle hizmet vermektedir. Mesai saatleri dışında ve hafta sonları nöbet hizmetleri 2 personelle yürütülmektedir.

Aferez  işlemleri Urankent binasındaki Aferez ünitesinde yapılmaktadır.

KAN MERKEZİMİZDE ÇALIŞILAN TESTLER:

İmmunohematolojik testler jel kart yöntemiyle otomatik veya manuel yöntemle çalışılmaktadır.

ABO-Rh (forward ve reverse)

Zayıf D

Cross-match

Direk, indirekt coombs

Antikor tanımlama

Rh subgrup

Minör eritrosit antijenleri

Antikor titrasyonu

Sifiliz

Çalışılan bütün testler için iç ve dış kalite prosedürleri yerine getirilmektedir.

KAN ÜRÜNLERİ VE UYGULANAN İŞLEMLER

Eritrosit süspansiyonu( Buffy coat uzaklaştırılmış)

Filtrelenmiş, ışınlanmış Eritrosit süspansiyonu

Taze donmuş plazma

Random trombosit süspansiyonu (filtrelenmiş, havuzlanmış, ışınlanmış)

Kriyopresipitat

Üretilen kan ürünleri uygun ısı dereceleri ve depolama koşullarında saklanmaktadır. Kullanılacağı zaman yine uygun koşullarda ilgili birime gönderilmektedir.

Elde edilen kan ürünleri kalite kontrol testlerinden geçirilmektedir.

Hastalara yapılan transfüzyonlar, işlemi yapan personel tarafından doldurulan Transfüzyon Takip Formu ile takip edilmekte ve gerektiği zaman düzeltici faaliyetler uygulanmaktadır.

Kan Merkezimiz profesyonel ve eğitimli personeli, çağdaş cihazları ve çalışma teknikleriyle modern Kan Bankacılığı ve Transfüzyon tıbbının yeni yüzünü temsil etmektedir.