Başlıksız Belge


 

Uz.Dr.Fatih GÖKSEL

Başhekim Yardımcısı

ÖZGEÇMİŞ

Ad

:  Fatih

Soyadı

:  Göksel

Doğum yeri

:  Ankara

Doğum Tarih

:  25.04.1973

Medeni Durumu

:  Evli

Mesleği

:  Tıp Doktoru

Uzmanlık Alanı

:  Radyasyon Onkolojisi Uzmanı

 

ADRES

İş Adresi

 

 

: T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 2 Nolu Genel Sekreterliği Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 13. Cadde No:56   Yenimahalle/ANKARA     Tel:312 3360909

   

Öğrenim Durumu

Ortaokul

: Yükseltepe Ortaokulu Ankara

Lise

: Ankara Kanuni Lisesi (1988–1991)

Üniversite

 

: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

  (İngilizce hazırlık dahil 1991–1998)

İhtisas Eğitimi

: GAZİ Üniv.Tıp.Fak. Radyasyon Onkolojisi AD. (2002–2006)

 

Yabancı Dil                    İngilizce

İhtisas Bitirme Tez Konusu

Osteolitik Kemik Metastazlarında Farklı Radyoterapi Fraksiyon ve Doz Şemaları Sonrasında Radyoterapiye Yanıtın Sübjektif ve Objektif Değerlendirmesi (Haziran 2006)

 

Mesleki Deneyim :

-    Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uz.Dr ve Başhekim Yardımcısı   (2012-    )

-    T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Onkoloji Hizmetleri, Radyoterapi ve Nükleer Tıp Planlaması Projeleri (2010-2012)

-    Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uz.Dr (2010-2012)

-    Erzurum Numune Hastanesi Radyoterapi Merkezinde Radyasyon Onkolojisi Uz.Dr  (2006-2010 )

-    GATA Radyasyon Onkolojisi AD Tbp Astg (2007–2008)

-    Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Asistanı (2002–2006)

-  Yozgat Yerköy Sekili Sağlık Ocağı Pratisyen Hekimlik (2000-2002)

 

Aktif Çalıştığı Projeler:

 

- “Türkiye Onkoloji Hizmetleri Yeniden Yapılanma Programı 2010-2023” planlaması ve koordinasyonu (2010-….)

-  Kamu Özel ve Üniversitelerin Radyoterapi Merkezleri 2010-2023 yılları arası merkez,  cihaz, donanım ve personel planlaması ile koordinasyonu çalışmaları (2010-….)

- Kamu Özel ve Üniversitelerin Nükleer Tıp Merkezleri- Laboratuarları   2010-2023 yılları arası merkez,  cihaz, donanım ve personel planlaması ile koordinasyonu (2010-….)

- Sağlık Fizikçisi (Tıbbi Radyasyon Fizikçisi) meslek tanımı, istihdamı,  planlaması ve koordinasyonu çalışmaları (2010-….)

- Palyatif Bakım Hizmetlerinin ülkemiz şartlarına göre yapılandırılması, eğitim modülü geliştirilmesi, planlama ve mevzuat alt yapısının hazırlanması ve koordinasyonu çalışmaları(2011-..)

- Parçacık tedavisinin (Proton Radyoterapisi) ülkemiz şartlarına uygunluğu, mevcut teknolojik gelişmeleri, güncel tedavilerin değerlendirilmesi, maliyet etkinlik çalışmaları, proton tedavi merkezlerinin planlanmasın yapılması ve çalışmaların koordinasyonu (2012...)

- Hipertermi cihazlarının Radyoterapi ve Kemoterapiyle eş zamanlı ardışık kullanımına, maliyet etkinliği, endikasyonları, dünyadaki mevcut durumuna yönelik cihazların planlaması ve koordinasyon çalışmaları (2012-...)

- PET-MR 'ın dünyadaki mevcut durumu, kullanım alanları, standartları, bölümler arası işleyiş ve raporlanması, cihazların planlanmasının yapılması ve çalışmaların koordinasyonu

 

 

Üyelikler   :

- Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Üyeliği

- Palyatif Sağlık Hizmetleri Derneği (Y.K. Başkanı)

- Ankara Tabip Odası Üyeliği

 

Bilimsel Etkinlikleri

Kitap:

 1. T.C. Sağlık Bakanlığı 03.01.2011 tarih ve 231 sayılı “Türkiye Onkoloji Hizmetleri Yeniden Yapılanma Programı 2010-2023” Kitap editörlüğü.

Makaleler:

 1. Kerem M, Bedirli A, Karahacioglu E, Pasaoglu H, Sahin O, Bayraktar N, Yilmaz TU, Sakrak O, Goksel F, Oguz M. Effects of soluble fiber on matrix metalloproteinase-2 activity and healing of colon anastomosis in rats given radiotherapy. Clin Nutr. 2006 Aug;25(4):661-70. Epub 2006 May 4.
 2. Erpolat OP, Göksel F, Bora H, Akmansu M, Unsal D, Oztürk C, Egehan I, Aşikoğlu H. Retrospective analysis of patients with small cell lung cancer treated at Gazi University Department of Radiation Oncology. Tuberk Toraks. 2005;53(2):139-47. Turkish.
 3. Erpolat OP, Akmansu M, Goksel F, et al. Outcome of newly diagnosed glioblastoma patients treated by radiotherapy plus concomitant and adjuvant temozolomide: a long-term analysis. TUMORI 95 (2) : 191-197 MAR-APR 2009
 4. N. Ozgul, M. Gultekin, O. Koc2, F. Goksel, G. Bayraktar, H. Ekinci, I. Sencan A. Murat Tuncer1, M. Aksoy, N. Tosun.Turkish community-based palliative care model: aunique design Annals of Oncology; 23 (Supplement 3): 76–78, 2012
 5. Nejat Ozgul, MD,* Orhan Koc, MD,w Murat Gultekin, MD,* Fatih Goksel, Saim Kerman, MD,w Pelin Tanyeri, MD,z Halil Ekinci, MD et all.Opioids for cancer pain availability accessibility and regulatory barriers in Turkey and Pallia Turk Project; J Pediatr Hematol Oncol _ Volume 33, Supplement 1, April 2011
 6. Fatih Goksel, Orhan Koc, Nejat Ozgul, Murat Gultekin, Melike Abacioglu; Murat Tuncer, İrfan Sencan; Radiation Oncology Facilities in Turkey Current Status and Future Perspectives;  Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 12, 2011
 7. Fatih Goksel, Irfan Peksoy, Orhan Koc, Murat Gultekin, Nejat Ozgul, Irfan Sencan1. Planning of Nuclear Medicine in Turkey: Current Status and  Future Perspectives; Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 13, 2012
 8. Mayadagli A, Aksu A, Goksel F, Gocen E, Karahacioglu E, Gumus M, Pak Y.; Determination of parameters affecting the use of complementary and alternative medicine in cancer patients and detection of prevalence of use; Afr J Tradit Complement Altern Med; 8(4): 477–482.  2011
 9. Akmansu M, Ozge Petek Erpolata, Fatih Goksel, Evrim Tunc, Can Ozturkd;Radiotherapy applications of patients with malignant mesothelioma: A single center experience. Rep Pract Oncol Radiother Volume 18, Issue 2 , Pages 82-86, March 2013

10. Muge AKMANSU, Fatih GOKSEL, O. Petek ERPOLA1, Diclehan UNSA, Eray KARAHACIOGLU, Huseyin BORA; Ayak Bölgesinin Klasik Kaposi Sarkomunun Palyatif Radyoterapisi: Retrospektif Değerlendirme; UHOD (International Journal of Hematology and Oncology) Number: 3 Volume: 21 Year: 2011

 1. Yasin SAYICI, Fatih DEMİRCİOĞLU, Fatih GÖKSEL ve Ark; Rize Bölgesi Akciğer Kanserli Hastaların Epidemiyolojik ve Klinik Özelliklerinin Retrospektif Analizi; Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisin, Basımda;2013

 

Uluslararası Kongre Bildirileri

 1. RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY 81: S298-S298 732 Suppl. 1 OCT 2006 –(Retrospective evaluation of newly diagnosed high grade glioma patients treated by radiotherapy, concomitant and/or adjuvant temozolomide: A single center study).  Akmansu M, Goksel F, Bora H, et al.
 2. 2.    LUNG CANCER 49: S386-S386 Suppl. 2 JUL 2005 (Radiotherapy applications of our department in mesothelioma) Akmansu M, Goksel F, Tunc E, et al
 3. 3.    Türk-İtalyan Laringoloji kongresi  8-10 Kasım 2002 ( Larinks Kanserlerinde Radyoterapi: Retrospektif Analiz) H Asikoğlu, F Göksel, M Akmansu ve arkadaşları.

Ulusal Kongre Bildirileri

 1. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi 01-04 Ekim 2003 ( Dermatofibrosarkoma Protüberansta Radyoterapinin yeri: İki olgu nedeniyle) D Ünsal, M Akmansu, E Karahacioğlu, F Göksel ve arkadaşları
 2. Torak Dergisi 6. Yıl Kongresi 23-26 Nisan 2003 (Gazi Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında Tedavi Gören Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olguların Genel Tedavi Sonuçlarının Retrospektif Analizi) F. Göksel, P. Tater, H. Aşikoğlu ve arkadaşları
 3. Torak Dergisi 6. Yıl Kongresi 23-26 Nisan 2003 (Gazi Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında Tedavi Gören Küçük Hücreli Akciğer Kanserli Tanılı Hastaların Retrospektif Analizi) P. Tater, F. Göksel, H. Aşikoğlu, ve arkadaşları
 4. XV. Ulusal Kanser Kongresi 23-27 Nisan 2003 (Malign Over Lenfoması) F Göksel, Ö Petek, H Bora ve arkadaşları.
 5. XVI Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2005 ( Skalp Yerleşimli Non-Hodgkin Lenfoma : Bir Olgu Nedeniyle) A Aksu, S Başkari, F Göksel ve arkadaşları
 6. VII Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi19-23 Nisan 2006 (Tüm Beden Işınlamasında Demet Saçıcının Cilt Dozu ve Build-Up Bölgesine Etkisi) S Çatlı, A Sönmez, M Bucurgat, F Göksel ve arkadaşları.