Başlıksız Belge


 

 

  

SATINALMA BİRİMİ İLETİŞİM                      : 312 336 09 09 / 2050

 

 

İlgili Dokümanları indirmek için yazıların üzerine tıklayınız...

 

YAKLAŞIK MALİYET BİRİMİNİN TELEFONLARI NUMARALARI DEĞİŞMİŞTİR.

YENİ TELEFON NUMARALARI: (0 312) 336 09 09  DAHİLİ: 20 24 VE 20 25

SATINALMA TALEP FORMU

TEKLIF FORMU

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

EK-1 A B TIBBİ CİHAZ ve TIBBİ HİZMET ALIMI İÇİN BAŞVURU FORMU

EK-2 KİT VE SARF KARŞILIĞI CİHAZ EDİNME FORMU

EK-3 TIBBİ CİHAZ DAİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İZNİ BAŞVURU FORMU

EK-4 ÖDENEK TALEP FORMU

NUMUNE TESLİM VE DEĞERLENDİRME FORMU

2010-11 NOLU GENELGE

 2010-11 NOLU GENELGEYE AİT AÇIKLAMA YAZISI

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Hastanemiz tarafından yapılan ihaleler Kamu İhale Kanunu uyarınca Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda yayınlanmaktadır. Bu sayfada yayınlanan ihale bilgileri bilgilendirme amaçlı olduğundan herhangi bir aksamaya yer vermemek için hastanemiz tarafından yapılacak ihalelerin takibinin Kamu İhale Kurumu’nun www.ihale.gov.tr adresinden yapılması gerekmektedir.

 

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAK

GENEL HUSUSLAR

A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.

2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özelikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait,  Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

UBB ile ilgili istenilen belgeler:

a- Teklif veren firmanın Sağlık Bakanlığı İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğuna dair belge,  
b-Teklif edilen ürünün Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı olduğuna dair belge (İlaç ve Tıbbi Cihaz tanımlama Formu),

c- Teklif veren firma bayi ise, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında üretici veya tedarikçi firmanın bayisi olduğuna dair belge (Bayi Bilgi Formu).

Bu belgeler Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası internet sayfasından çıkartılarak sunulacaktır.

3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV  Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.

4- Numune istenilen alımlar içinmutlaka numune getirilmelibunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.

5 - Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.

6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idaresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.

7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür.

B- DİĞER HUSUSLAR:

1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır.

2- Sözleşme yapıp yapmamak  idarenin takdirindedir.

3- Kabul işlemleri tamamlanmış olan alımlara ait ödemeler Hastanemiz Başhekimlik binasında bulunan Ankara Sağlık Kurumları  11 Nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünce yapılmaktadır.