Başlıksız Belge


Tıbbi Biyokimya

BİYOKİMYA LABORATUVARI

Birim Hakkında:

Biyokimya laboratuarı; Tıbbi Onkoloji Merkezi Ek binası 2. katında olup, 4 uzman hekim, 2 biyolog ve 15 laboratuvar teknisyeni  bulunmaktadır. Ayrıca; birime bağlı Acil Laboratuvarı (-2) katta olup 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

 Çalışılan Test Listesi:

Biyokimyasal Testler

Hormon Testleri

Glukoz

TSH

AST

fT3

ALT

fT4

Amilaz

AFP

Alkalen fosfataz

Prolaktin

Albümin

Progesteron

Total Protein

FSH

Fosfor

LH

Kalsiyum

Total PSA

Sodyum

Serbest PSA

Potasyum

ß-hCG

Klor

Troponin-I

GGT

Ferritin

Total Bilirubin

Vit. B12

Direkt Bilirubin

Folik Asit

Kreatin Kinaz

Ca125

Kreatinin

Ca15-3

LDH

CEA

Total Kolesterol

Ca19-9

HDL Kolesterol

T.Testosteron

LDL Kolesterol

Kortizol

Trigliserid

Anti Tg Antikor

Kan Üre Azotu

Tiroglobulin

Ürik Asit

İnsülin

Magnezyum

Estradiol

Demir

 

Demir bağlama kapasitesi

 

HbA1c

Nefelometrik Testler

İdrarda Protein Düzeyi

Ig G

ASO

Ig A

CRP

Ig M

Rf

Total Kappa (serum,idrar)

OGTT'leri

Total Lambda (serum, idrar)

Amilaz-idrarda

Serbest Kappa

Glukoz-idrarda

Serbest Lambda

BUN-idrarda-

ß-2 mikroglobulin (serum, idrar, BOS)

Kalsiyum-idrarda

 

Klor-idrarda

Koagülasyon Testleri

Kreatinin-idrarda

PTZ

Potasyum-idrarda

aPTT

Magnezyum-idrarda

Fibrinojen

Sodyum-idrarda

D-Dimer

Fosfor-idrarda

 

Ürik asit-idrarda

Kangazı Tetkiki

 

 

 

Ayrıca  hastane laboratuarında yapılmayan tetkikler Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Merkez Laboratuvarına “dış tetkik” olarak gönderilip sonuç alınmaktadır.