Başlıksız Belge


PSİKİYATRİ KLİNİĞİ

Kliniğimiz, Ahmet Andiçen semt polikliniği binası 1 katında yataklı tedavi hizmetlerini sürdürmektedir. Kliniğimiz 14 adet yatak kapasitesine sahip olup, ikili ve üçlü hasta odaları bulunmaktadır. Kliniğimiz hizmet kadrosunda 2'si eğitim görevlisi, l’i başasistan ve 5’i uzman kadrosunda olmak üzere toplam 6 uzman hekim ve 10 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Hekimlerin dışında 11 hemşire, 10 psikolog, 1 tıbbi sekreter, 1 güvenlik görevlisi, 3 kat personeli görev yapmaktadır.

POLİKLİNİK HİZMETLERİ

1- Alamet Andiçen Polikliniği

Psikiyatri poliklinik hizmeti 3 ayrı poliklinik şeklinde yürütülmektedir. Böylece günlük ortalama 100’ü bulan hasta sayısı, 3 ayrı polikliniğe bölünerek hastalarımızın uzun süre beklemeleri ve bu hizmeti yürüten personelin de tükenmesi önlenmiş olmaktadır. Genel polikliniklere ek olarak Çarşamba psikoz polikliniği, Perşembe günü de bipolar bozukluk polikliniği randevulu sistemle hasta hizmeti vermektedir.

Radyoterapi gören hastalar ilişkin konsültasyon hizmeti de poliklinik hizmeti içinde yer almaktadır.

2- Demetevler polikliniği

Psikiyatri poliklinik hizmeti 2 ayrı poliklinik şeklinde yürütülmektedir. Genel psikiyatrik muayeneler dışında sağlık kuruluna hazırlanacak hastalar, iş başvuru değerlendirmeleri, silah ruhsatı, akli meleke muayeneleri gibi çeşitli alanlarda hizmet veren yoğun bir polikliniktir. Ek olarak hastanenin konsültasyon hizmeti de bu birim tarafından karşılanmaktadır.

YATAKLI SERVİS HİZMETLERİ Klinik Koşulları

Klinikte pencereler kırılmaz camdır ve demir parmaklıklar bulunmaktadır. Kliniğin girişinde bir tane güvenlik görevlisi bulunmaktadır. Dış kapı otomatik kilitlidir, güvenlik görevlisi yada temizlik personeli tarafından açılmaktadır. Hastaların dışarı çıkma saatinde tedavi ekibine danışılarak uygun olan hastalar güvenlik görevlisi eşliğinde dışarı çıkarılmakta, bu sürede kliniğin kapısında temizlik görevlileri beklemektedir.

Klinikteki hemşireler psikiyatri eğitimi almışlardır. Klinikten sorumlu hemşire belirli aralıklarla diğer hemşirelere ve yeni başlayan hemşirelere eğitim saati düzenlemektedir. İstemleri dışında psikiyatri hemşirelerinin başka kliniklere verilmesi psikiyatri kliniğinin işleyişi ve yeni elemanın yetişmesi anlamında sıkıntı yaratmaktadır. Bu nedenle kendi isteği dışında personel-hemşirelerin değiştirilmemesi uygun olacaktır.

Tedavi sürecinde düzelmeye başlayan hastaya ve ailesine hastalığı ve tedavisi hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca hasta yakınlarına hastaya nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili bilgi

verilmektedir. Tedavinin bir parçası olarak Ankara içinde kalmak kaydıyla hastalara hafta sonu eve çıkma izni verilerek günlük yaşama uyumları gözlenmektedir. Bu süreçte aileden bilgi alınarak tedavi süreci düzenlenmektedir. Ayrıca ailede hastalık sürecinden etkilenme veya mevcut psikiyatrik bir tablo varsa aile fertlerine de gerekli tedaviler verilmekte ve düzenli görüşmelere alınmaktadır. Taburculuktan 1 hafta sonraki kontrolü servis asistan ve uzman hekimi yapmakta, somaki kontrolleri için ilgili poliklinik randevusunu düzenlemektedirler.

PSİKİYATRİ KLİNİĞİ PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZİ HİZMETLERİ

* Merkezimiz Aralık -2007 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır.

* 08.2008 tarihinden itibaren şizofreni hastalarına yönelik Ruhsal toplumsal beceri eğitimi verilmeye başlanmıştır.

* Şizofreni hasta yakınlarına aile eğitimleri başlatılmış ve hastalık,ilaç tedavisi,yan etkiler,baş etme yolları ve yaşadıkları sorunlar üzerine eğitim ve toplantılar yapılmıştır.

* Bipolar bozukluk hastalarına Ruhsal ve toplumsal beceri eğitimi ve ailelerine hastalık nedir, nasıl bir hastalıktır, belirtileri ilaç tedavisi, baş etme zorlukları ve yöntemleri üzerine eğitim başlatılmıştır.

* Merkezimiz 09.00-16.00 saatleri arasında hastalara eğitim ve uğraşı terapisi hizmeti vermektedir. Hastalar ve aileleri bu saatler arasında merkezimizde istedikleri saatte ve istedikleri kadar bulunmaktadırlar.

* Merkezimize gelen hastalar arasında iş birliği yapılmakta ve çeşitli sorumluluklar verilmektedir. (temizlik, alışveriş, kurallar, malzemeler v.b )

* Merkezimize düzenli aralıklarla gelen hastalarımız bulunmaktadır. Hastalarımızın bazıları belirli günlerde bazıları isteklerine göre bazıları da her gün gelmek üzere planlanmıştır.

* Gruba ya da merkeze mazereti nedeniyle gelemeyecek olanlar mutlaka bildirim de bulunurlar.

* Merkeze düzenli gelen hastalar gelemedikleri süre içinde evlerinden aranarak durumları hakkında bilgi alınır.

* Herhangi durumda yardım isteyebilecekleri nedeniyle ailere ve hastalara birim telefon numaraları verilmiştir, ayrıca durum değerlendirmesi için periyodik zamanlarda evden aranıp görüşülebileceği izni alınmıştır.

^Birimimizde uğraşı odası, grup odası, gözlem ve hemşire odası bulunmaktadır. Hastalar imece usulü ileve maddi imkanlarını kullanarak öğlen yemeklerini birim mutfağında hazırlayıp yemektedirler. Mutfağımızda ocağımız , televizyon ,fırın,buzdolabı,bulaşık makinesi,çay makinesi ve tencere ,tabak,kaşık ,çatal malzemeleri mevcuttur.

*Birime düzenli gelen hastalar gözlemlenmekte ve düzenli poliklinik kontrolleri yapılmaktıdır.

* Görüşme talep eden ya da gerekli görülen hastalarla veya ailelerle bireysel görüşmeler yapılmaktadır.

* Perşembe günü 13.30- 15-30 arası haftada bir RÜTBE eğitimi, Salı şizofreni ve bipolar bozukluk olmak üzere ayda bir aile eğitimi, çarşamba günü RÜTBE destek grubu olmak üzere 15 günde bir oturumlar yapılmaktadır.

* Merkezimiz hastaların ve ailelerin kendini yakın hissettiği, yardım alabileceği, eğitim ve bilgi alabileceği birim haline gelmiştir.