Başlıksız Belge


NEFROLOJİ POLİKLİNİĞİ

Hastanemizde 3 Nefroloji polikliniği aktif olarak hizmet vermektedir. Nefroloji Polikliniği ile bağlantılı çalışan diyaliz ünitesi 2009 Temmuz ayından itibaren 4 adet diyaliz makinesi ile hastanemizde yatarak tedavi gören hastaları kabul etmektedir. Polikliniklere günde ortalama 80 ile 100 hasta başvurmaktadır. Ayrıca başka diyaliz Merkezlerinde programlı hemodiyalize giren hastalara damar yolu problemi olduğunda geçici ve kalıcı hemodiyaliz kateteri takılmaktadır. Akademik ve idari faaliyetleri 3 uzman hekim, 2 hemşire kadrosu ile sürdürülmektedir.

POLİKLİNİK UYGULAMALARIMIZ

  • Kronik böbrek yetmezliği,
  • Kronik glomerülonefritlerin takibi,
  • Damar yolu problemi olan kronik böbrek yetmezliği olan hastaların kateter uygulamaları,
  • Programlı hemodiyaliz uygulama ve hasta eğitim,
  • Hipertansiyon tanı ve tedavi hizmetleri ve hasta eğitimi.

 NEFROLOJİ POLİKLİNİĞİ ve DİYALİZ ÜNİTESİ İLETİŞİM

  • Nefroloji 1 Polikliniği Merkez Bina 1. Kat Tel. 312 336 09 09 / 4904
  • Nefroloji 2 Polikliniği Merkez Bina 1. Kat Tel. 312 336 09 09 / 4906
  • Ahmet Andiçen Ek Binası Nefroloji Polikliniği Zemin Kat Tel. 312 434 09 90 / 6229
  • Diyaliz Ünitesi Merkez Bina 1. Kat Tel. 312 336 09 09 / 4903