Başlıksız Belge


 Kemik İliği Nakli Merkezi

Kliniğimizde tek kişilik, 20 yataklı hematoloji servisi, 11 yataklı pozitif basınçlı, merkezi hepafiltreli donanımlı kök hücre nakil ünitesi bulunmaktadır. Ayrıca 1 malign hematoloji, 1 benign hematoloji, 1 kök hücre nakli ve 1 kök hücre nakil hazırlık polikliniği olmak üzere 4 poliklinik bulunmaktadır. Ayaktan kemoterapiler 6 yataklı kemoterapi ünitesinde yapılmaktadır. Kliniğimizde, kök hücre nakli ile ilgili tüm ihtiyaçları karşılama olanağı bulunan, aynı zamanda ulusal eğitim merkezi de olan tam donanımlı terapötik aferez merkezi bulunmaktadır. Hematoloji ve genetik laboratuvarında rutin hematolojik testler yanında akım sitometri, PCR ve kimerizm analizleri yapılmaktadır.  

Hematoloji ve genetik laboratuvarında rutin hematolojik testler yanında akım sitometri, PCR ve kimerizm analizleri yapılmaktadır. Hastanemizde mevcut olan tam donanımlı kan merkezimiz koordinasyon ve eğitim merkezi olarak hizmet vermektedir. Ankara dışında ikamet etmekte olan hastalarımız ve yakınlarının nakil öncesi hazırlık süreci ve nakil sonrası izlem sürecinde kolaylık sağlamak amacı ile, nakil kliniğimize çok yakın mesafede 3 konuk evi hizmet vermektedir.

 

 Avrupa Kan ve Kök Hücre Nakil Birliği (EBMT) üyesi olan kök hücre nakil merkezimizde otolog, akrabadan allogeneik, akraba dışı ve dünyada çok az sayıda merkezde yapılan haploidentik kök hücre nakilleri olmak üzere farklı nakil yöntemleri başarı ile uygulanmaktadır. Yaklaşık 5 yıllık süreç içerisinde 278 otolog, 205 allogeneik olmak üzere toplam 483 kök hücre nakli uygulanmıştır. Bu süreçte Avustralya, Finlandiya, Hollanda, Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Bulgaristan, İran, Irak, Özbekistan ve Afganistan kökenli hastalarımıza kök hücre nakli başarı ile yapılmıştır. 

 Dünyada çok az sayıda merkezde yapılan haploidentik kök hücre nakilleri merkezimizde başarı ile uygulanmaktadır

 

 

Kliniğimizde; ulusal ve uluslararası işbirlikleri kapsamında farklı merkezlerden gelen hematoloji uzmanı, doktor, hemşire ve teknisyenlere teorik ve uygulamalı kök hücre nakil eğitimleri verilmektedir. Ayrıca Özbekistan sağlık bakanlığı ile işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen proje kapsamında 2012-2013 döneminde Özbekistan'dan gelen doktor, hemşire ve teknisyenlere 6 ay süreyle merkezimizde teorik ve uygulamalı kök hücre nakil eğitimi verilmiştir. Proje kapsamında Mart 2013 tarihinde Özbekistan'da kök hücre nakil merkezi açılmış, ilk kök hücre nakilleri hastanemiz Hematoloji Kliniği ve Kök Hücre Nakil Ünitesinden giden hekim, hemşire ve teknisyenlerin aktif katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

Uzman kadromuz ile Hematoloji Onkoloji ve KİT alanında ulusal ve uluslar arası  eğitimler vererek öncülük yapıyoruz.