Başlıksız Belge


 Kemik İliği Nakil Merkezi

Kliniğimizde tek kişilik, 20 yataklı hematoloji servisi, 11 yataklı pozitif basınçlı, merkezi hepafiltreli, donanımlı kök hücre nakil ünitesi bulunmaktadır. Ayrıca 1 benign hematoloji, 1 lenfoma, 1 multiple myeloma, 1 lösemi, 1 kök hücre nakil sonrası takip polikliniği ve 1 kök hücre nakil hazırlık polikliniği olmak üzere 6 poliklinik bulunmaktadır. Ayaktan kemoterapiler 9 yataklı kemoterapi ünitesinde verilmektedir. Kliniğimizde, kök hücre nakli ile ilgili tüm ihtiyaçları karşılama olanağı bulunan, aynı zamanda ulusal eğitim merkezi de olan tam donanımlı terapötik aferez merkezi bulunmaktadır. Hematoloji ve genetik laboratuvarında rutin hematolojik testler yanında akım sitometri, PCR ve kimerizm analizleri yapılmaktadır.  

Hematoloji ve genetik laboratuvarında rutin hematolojik testler yanında akım sitometri, PCR ve kimerizm analizleri yapılmaktadır. Hastanemizde mevcut olan tam donanımlı kan merkezimiz koordinasyon ve eğitim merkezi olarak hizmet vermektedir. Ankara dışında ikamet etmekte olan hastalarımız ve yakınlarının nakil öncesi hazırlık süreci ve nakil sonrası izlem sürecinde kolaylık sağlamak amacı ile, nakil kliniğimize çok yakın mesafede 3 konuk evi hizmet vermektedir.


 

Hematoloji ve genetik laboratuvarında rutin hematolojik testler yanında akım sitometri, PCR ve kimerizm analizleri yapılmaktadır. Hastanemizde mevcut olan tam donanımlı kan merkezimiz koordinasyon ve eğitim merkezi olarak hizmet vermektedir. Ankara dışında ikamet etmekte olan hastalarımız ve yakınlarının nakil öncesi hazırlık süreci ve nakil sonrası izlem sürecinde kolaylık sağlamak amacı ile, nakil kliniğimize çok yakın mesafede 3 konuk evi hizmet vermektedir.

Avrupa Kan ve Kök Hücre Nakil Birliği (EBMT) üyesi olan kök hücre nakil merkezimizde otolog, akraba ve akraba dışı allogeneik ve dünyada çok az sayıda merkezde yapılan haploidentik kök hücre nakilleri olmak üzere farklı nakil yöntemleri başarı ile uygulanmaktadır. 2009’dan bu yana toplamda 570 otolog, 400 allogeneik olmak üzere toplam 970 kök hücre nakli uygulanmıştır. Merkezimiz başarılı sonuçları nedenli toplam 21 ülkeden hastanın tercih ettiği uluslararası hizmet veren bir yapıdır.  Bu süreçte Avustralya, Finlandiya, Hollanda, Arnavutluk, Kosova, Bulgaristan, İran, Irak, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Moğolistan, Nijer, Moritanya, Venezuella, Libya, Yemen, Moldova, Sudan, Suriye  ve Afganistan kökenli hastalarımıza kök hücre nakli başarı ile yapılmıştır. 

Dünyada çok az sayıda merkezde yapılan haploidentik kök hücre nakilleri merkezimizde başarı ile uygulanmaktadır

Kliniğimizde; ulusal ve uluslararası işbirlikleri kapsamında farklı merkezlerden gelen hematoloji uzmanı, doktor, hemşire ve teknisyenlere teorik ve uygulamalı kök hücre nakil eğitimleri verilmektedir. 

 

 

Aferez merkezimiz 6 yatak kapasiteli, son teknoloji aferez cihazları ile donatılmış, sertifikalı ve deneyimli ekibiyle kemik iliği nakil ünitesi ve hastanemizin diğer ünitelerine hizmet vermektedir. Ayrıca merkezimizde ikiyüzü aşkın gönüllü TURKOK donorunun kök hücre toplama işlemleri gerçekleşmiştir. Buna ilave olarak aferez merkezimiz uluslararası bir eğitim merkezi olup yurtiçi ve yurt dışından gelen doktor ve teknikerlere eğitim vermektedir.

 

 

Kemik iliği kaynaklı kök hücreler, ameliyathane ortamında uzman ekibimiz tarafından toplanmaktadır.

 

 

Kök hücre kriyo ünitemizde -196 derecede kök hücrelerimiz ömür boyu saklanabilmektedir. 1000 kasetlik tank kapasitemiz ile kök hücreleri güvenli bir şekilde muhafaza etmekteyiz.

 

Kök hücre nakli öncesinde tanktan çıkarılan ürün +37 derecede steril suda uzman ekibimiz tarafından eritilmekte ve ardından hızla hastaya infüze edilmektedir.

Hastalardan toplanan kök hücreler, laminer flow kabininde güvenli bir şekilde dondurma işlemi için hazırlanmaktadır.