Başlıksız Belge


  RADYOLOJİ KLİNİĞİ 

• Kliniğiniz kaç yılında kurulmuştur?

 1956 yılında Ankara Kurtuluş semtinde, Türk Kanser Araştırma Kurumu, gönüllü kişi ve kuruluşarın da katkıları ile  Ahmet Andiçen Hastanesi olarak faaliyetine başlayan Onkoloji Hastanesi , 1967 yılında Ankara Etimesgut’ta bulunan Makine Kimya Enstütüsü’ne ait olan bina da hastane hizmetine alınarak, o zamana kadar 100 olan yatak kapasitesini 300’ e çıkartmıştır. Etimesgut’ta bulunan bu bölüm, 06.04.1989 tarihinde Ankara Demetevler’de  halen faaliyette olan binasına taşınarak, 600 yatak kapasitesine ulaşmıştır.

Ankara Etimesgut binasında hizmete başlayan Radyoloji Kliniğimiz, 1989 yılından günümüze kadar, Demetevler Onkoloji Hastanesi yeni binasında hizmete devam etmektedir. 

            Sırası ile Dr. Turgut TALI, Dr.Gürbüz Dingil ve Doç.Dr. Bilgin Kadri Arıbaş Demetevler Onkoloji Hastanesi’nin ilk radyoloji uzmanları olarak görev yapmıştır. Kliniğimiz 2001 yılında ise uzmanlık eğitimlerine başlamıştır. 

• Günde radyolojik tetkik yapılan hasta sayısı?

Kliniğimizde günlük ortalama 310 US, 85 Mamografi, 200 MR, 130 BT, 400 Direkt Grafi ve 30 Girişimsel olmak üzere, her türlü radyolojik tetkik yapılmaktadır.

 • Klinikte hangi radyolojik tetkikler ve tanı ve tedaviye yönelik hangi girişimsel işlemler yapılıyor?

Kliniğimizde, onkolojik girişimler ve non vasküler tüm girişimlerin yanında, tanıya yönelik Direkt Grafi, 2 adet çok kesitli Bilgisayarlı Tomografi, 1,5 Tesla ve 3 Tesla Manyetik Rezonans görüntüleme, Ultrasonografi, Doppler USG, Dansitometri gibi tetkikler yapılmaktadır.

Dijital Anjiografi gelmesi ile birlikte, kliniğimizde radyolojik olarak yapılmayan tetkik ve tedavi kalmamıştır.

 • Kliniğinizin yıllık bilimsel yayın sayısı nedir? Hedefleriniz nelerdir?

Ciddi bilimsel dergilerde yayınlanan makale olarak yıllık ortalama 5 yayın, 10 Uluslararası Bildiri, 30 Ulusal Bildiri kliğiniğimizin çalışmaları arasında yer akmaktadır.

Yüksek bilimsel kapasiteyi daha da arttırarak, rutin işleyişi aksatmadan radyoloji hizmetini vermeye devam etmek ve Girişimsel Onkoloji’yi daha da geliştirmek başlıca hedeflerimizdir. Kliniğimizde de Girişimsel Onkoloji de, tıpkı Medikal-radyasyon-cerrahi onkolji gibi bir branş haline gelecektir.

  • Uzmanlık dalınızın geleceğini nasıl görüyorsunuz?

 Yalnız tanısal değil, tedavi edici girişimsel radyoloji gibi bölümlerde ciddi gelişmeler olacağını öngörüyorum. Radyoloji hem tanı hem de tedavi eden bir uzmanlık dalı olarak gelişimini sürdürecektir.

• Rotasyon ve eğitim programlarınız nasıl? Ders müfredatları sizce yeterli mi? Sizce hangi konuların da ders olarak tıp fakültelerinde okutulması gerekir?

 2 ay Nükleer Tıp rotasyonu mevcuttur. Bunun dışında haftada bir gün makale, bir gün olgu sunumu ve bir gün de ders–seminer olmak üzere üç gün teorik eğitim programımız bulunmaktadır. Uzmanlık öğrencilerimiz,  eğitim sorumlusu ve uzman doktorlarımızla birlikte, birebir pratik ve teorik eğitim yapmaktadırlar. Kliniğimizde TUKMOS kriterlerine göre çekirdek müfredata bağlı eğitim verilmektedir.