Başlıksız Belge


KULAK – BURUN - BOĞAZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

            Onkolojik vakaların yanı sıra kulak burun boğazın her alanında hizmet ve eğitim vermekte olan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği Doç. Dr. Mehmet TURANLI’nın şefliği ile 2011 yılı ocak ayında kurulmuştur. Şeflik görevi 2001 – 2008 tarihleri arasında Doç. Dr. Mehmet TURANLI tarafından sürdürülmüştür. 2001 – 2003 tarihleri arasında Doç. Dr. Engin DURSUN ve Op. Dr. Necmi ARSLAN, 2006 – 2008 tarihleri arasında Doç. Dr. Üstün OSMA şef yardımcısı olarak görev almışlardır. 2009 - 2018 tarihleri arasında Doç. Dr. Ümit TUNCEL tarafından sürdürülmüştür. 2018 yılından bu yana Prof. Dr. Samet ÖZLÜGEDİK Eğitim ve İdari Sorumlu olarak görev yapmaktadır.

               Kliniğimiz 17 yataklı KBB servisi ve 3 muayene bölmeli poliklinik kısmı ile merkez binada, 5 yatak ve 1 poliklinik odası ile Urankent semt polikliniğinde, 1 poliklinik odası ile Ahmet Andiçen ek binasında hizmet vermektedir. Poliklinik ve servis içerisinde stroboskopi ve mikroskopi olanağı, endoskopi ve pansuman odası, uyku laboratuarı ve odyoloji ünitesi mevcuttur. Aylık ortalama 2400 poliklinik ve 40 ameliyat yapılmaktadır.

             Kliniğimizde Çarşamba günleri eğitim günü olarak belirlenmiş olup eğitim saati, asistan seminerleri ve literatür tartışmaları yapılmaktadır. Ayrıca haftada bir kliniğimiz, Medikal Onkoloji Kliniği, Radyasyon Onkolojisi Kliniği ve Patoloji Kliniklerinin katılımı ile oluşturulan Baş Boyun Tümör konseyinde vaka sunumları ve tartışmaları yapılmaktadır.

      Kliniğimizde cerrahi girişimler baş boyun ve kulak cerrahilerinin yapıldığı hastane ameliyathanesi ve diğer vakaların alındığı Urankent semt polikliniği ameliyathanesi olmak üzere iki birimde hizmet vermektedir. Yıllık ortalama operasyon sayısı küçük cerrahi girişimler hariç yaklaşık 500’tür.

 

KLİNİĞİMİZDE YAPILAN AMELİYATLAR ve İŞLEMLER;

 • İleri evre baş – boyun tümörleri cerrahileri ve rekonstrüksiyonları,
 • Tükrük bezi hastalıkları ve cerrahisi,
 • OSAS ve horlama cerrahileri,
 • Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahileri,
 • Tiroid cerrahisi,
 • Burun estetik ve fonksiyonel cerrahisi,
 • Kulak cerrahisi,
 • Foniatrik cerrahi,
 • Larengeal paralizi cerrahileri,
 • Pediatrik ve erişkin adenotonsillektomi,
 • Laser ile larenksin erken evre tümörlerine başarı ile cerrahi uygulanmaktadır.

 

      Yıllık yurt dışı yayın sayısı 3, yurt içi yayın sayısı ise 3’tür. Yıllık bilimsel bildiri sayımız 10 ve üzerindedir.

 

KULAK – BURUN - BOĞAZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ İLETİŞİM                       : 312 336 09 09 / 5521