Başlıksız Belge


Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ

          Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, ilk günlerde konsültan hekimlik olarak kurulmuş ve uzun yıllar farklı hekimler ile bu konumda işleyişini sürdürmüştür. 2000 yılında şeflik olarak düzenlenmiş ve Opr. Dr. Ahmet UÇANER şef olarak atanmıştır. 2002 yılında Ankara Numune Hastanesi 1. Ortopedi Kliniğine şef olarak atanmasını müteakip 2003 yılında şeflik görevine Prof. Dr. B. Şafak GÜNGÖR atanmıştır ve halen bu görevi yürütmektedir. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 1 İdari ve Eğitim Sorumlusu, 1 Eğitim Görevlisi, 2 Başasistan, 3 uzman ve 9 asistan kadrosu ile hizmet vermektedir. Merkez Bina bünyesinde 2 polikliniğimiz, Urankent ek bina bünyesinde ise 1 polikliniğimiz bulunmaktadır. Polikliniklerimize ayda yaklaşık 3600 hasta başvurmaktadır. Kliniğimize ait 2 ameliyat masamız bulunmakta ve Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri olmak üzere haftada 4 gün ameliyat yapılmaktadır. Kliniğimize ait 37 adet yatağımız bulunmaktadır ve ayda yaklaşık 170 adet ameliyat/işlem yapmaktayız.

            Kliniğimizde her Çarşamba günü saat 12.00 – 13.00 saatleri arasında literatür seminer ve makale saati yapılmakta ve asistan eğitimine önem verilmektedir. Tüm uzman ve asistanlarımız yurtiçi kongrelere sıra dahilinde iştirak etmekteler.

      Kliniğimiz kemik ve yumuşak doku tümörleri cerrahisinde bir referans merkez olarak çalışmaktadır. Türkiye’nin dört bir yanından kliniğimize hasta gelmektedir. Multidisipliner bir yaklaşım ile (Kemoterapi, Radyoterapi, Pediatrik Onkoloji, Patoloji ve Radyoloji) her türlü kemik ve yumuşak doku tümör vakaları kliniğimize kabul edilmektedir. Özellikle çocuk yaş gruplarına ait kemik ve yumuşak doku kanserleri Pediatrik Onkoloji Kliniği ile birlikte yapılan ortak çalışma ile başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir.

KLİNİĞİMİZDE YAPILAN AMELİYATLAR ve İŞLEMLER;

            Kliniğimizde kemik ve yumuşak doku tümörleri Cerrahisi ön planda olup, eğitim kliniği olmamız sebebi ile ortopedik cerrahinin tüm ameliyatları kliniğimizde başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

 • KAS – İSKELET SİSTEMİ TÜMÖRLERİ

Kliniğimizde çocuk ve erişkin kas – iskelet sistemi tümörleri tedavisi ekstremite koruyucu cerrahi yapılmaktadır.

 • ORTOPEDİK TRAVMA;

Her türlü ortopedik travma vakalarına 24 saat uzman hekim eşliğinde müdahale edilmektedir.

 • KALÇA, DİZ VE OMUZ ARTROPLASTİSİ;

Kalça, diz ve omuz protez ameliyatları kliniğimizde rehabilitasyon ile birlikte tüm yaş gruplarında başarı ile yapılmakta ve başarı oranı oldukça yüksektir.

 • ARTROSKOPİK CERRAHİ (KAPALI EKLEM CERRAHİSİ);

Hastanemiz Urankent ek binasında haftanın her günü poliklinik hizmeti verilmekte ve haftada 4 gün (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) ameliyat olmak üzere Kapalı Eklem Cerrahisi müdahaleleri ve spor yaralanmalarına bağlı hastalıklar yapılmaktadır.

 • PEDİATRİK (ÇOCUK) ORTOPEDİ CERRAHİSİ;

Pediatrik yaş grubuna ait çocuk kırıkları, kalça çıkığı, doğuştan çarpık ayak, çocuk felci ve doğumsal deformiteleri olan hastalara kliniğimizde başarı ile tedavileri yapılmaktadır.

 • OMURGA CERRAHİSİ

Kliniğimizde omurga metastazları, omurga kırıkları, omurga deformitelerine cerrahi olarak müdahale edilmektedir.

 • EL CERRAHİSİ;

Akut el travmaları, iş kazaları, tendon kesileri, sinir sıkışmaları, tendinitler ve ele ait kırık vakalarına kliniğimizde 24 saat uzman hekim eşliğinde müdahale edilmektedir.

 • ESWT (ŞOK DALGALARI YARDIMI İLE TEDAVİ)

Hastanemiz Urankent ek binasında haftanın 3 günü (Pazartesi, Çarşamba ve Cuma) olmak üzere topuk dikeni, tenisçi dirseği gibi rahatsızlıklar ultrason dalgaları (ESWT) yöntemi ile tedavi edilmektedir.

 Hastaların ameliyat/işlem öncesi dikkat etmesi gereken hususlar;

 • Hasta operasyon öncesi gece 24.00’ten itibari ile kesinlikle yemek yememeli, su ve sigara içmemelidir.
 • Hasta sürekli kullandığı ilaçlarını aksi belirtilmediği sürece az miktar su ile zamanında almalıdır.

 Hastaların ameliyat/işlem sonrası dikkat etmesi gereken hususlar;

 • Ameliyat sonrası beklenmeyen bir durum oluşması halinde derhal ilgili hekime başvurulmalıdır.

 

ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ İLETİŞİM                    : 312 336 09 09 / 5266