Başlıksız Belge


 GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ

          Kliniğimiz, hastanemiz ana binasının 3. ve 4. katlarında yataklı tedavi hizmetlerini sürdürmektedir. Kliniğimiz 72 adet yatak kapasitesine sahip olup, tekli (banyolu), ikili ve dörtlü hasta odaları bulunmaktadır. Kliniğimiz hizmet kadrosunda 11'i Eğitim görevlisi, 8’i başasistan ve 10’u uzman kadrosunda olmak üzere toplam 30 uzman hekim görev almaktadır. On beş hekimimizin Cerrahi Onkoloji ünvanı bulunmaktadır. 1982’ den beri eğitim kliniği statüsünde olan kliniğimizde hali hazırda 10 araştırma görevlisi, genel cerrahi ihtisaslarını sürdürmektedir. Hekimlerin dışında 25 hemşire, 5 tıbbi sekreter ve 6 hasta bakıcı yardımcı sağlık personeli olarak çalışmaktadır.

            Ana binada 4, hastanemiz ek binası olan Ahmet Andiçen binasında 1 adet poliklinik odamızda günlük ortalama 450 hastaya poliklinik hizmeti verilmektedir. 2012 yılı içerisinde 110.113 hasta müracaatı gerçekleşmiştir. Genel poliklinik profilimiz içerisinde; öncelikle meme-endokrin, gastrointestinal sistem olmak üzere genel cerrahi alanı içerisindeki tüm kanserlerin tarama ve tanı çalışmaları, dış merkezlerden kanser şüphesi ya da tanısı ile yönlendirilmiş hastalar, kanser ameliyatları sonrası tedavi ve takiplerini sürdüren hastaların yanı sıra her türlü genel cerrahi muayene hastaları yer almaktadır.

       Kliniğimiz her gün (Çarşamba günleri öğleden sonra olmak üzere) 5 ayrı ameliyat masasında programlı ameliyat hizmeti vermektedir. Aynı zamanda hastanemiz acil servisinde ameliyat gereği olan hasta müracaatları zaman geçirilmeksizin kabul edilmektedir. 2012 yılında 5563 ameliyat yapılmıştır. Bu ameliyatların yaklaşık % 60’ını kanser hastaları oluşturmaktadır. Aynı yıl içersinde biopsi odası ameliyat sayısı ise 2798’dir. Bu ameliyatlar içerisinde meme, gastrointestinal sistem, tiroid kanserleri, yumuşak doku sarkomları önemli bir bölümü oluşturmaktadır. Son yıllarda cerrahi onkoloji alanındaki önemli gelişmeler arasında bulunan intraoperatif radyoterapi, gama-prob uygulaması ile sentinel lenf nodu biyopsisi, onkoplastik meme cerrahisi kliniğimizin rutin uygulamaları arasındadır. Kliniğimiz, intraoperatif radyoterapi uygulayabilen tek devlet kurumu olarak dikkat çekmektedir. Envanterine birçok teknolojik tıbbi cihazı katan kliniğimizde ileri laparoskopik cerrahi girişimlerin sayı ve çeşitliliği gün geçtikçe artmaktadır. Günümüzde tüm dünyada kabul gören mide ve kolo-rektal kanserlerin laparoskopik teknik ile tedavisi, kliniğimizde başarı ile uygulanmaktadır. Bu teknik işlem sayesinde hastalarımızın kısa süre içerisinde, daha az ağrı duyarak iyileşme süreçlerini tamamlamaları mümkün olmaktadır. Ayrıca çok sınırlı sayıda merkezde yapılabilen yaygın karın içi kanserlerde karın zarı içerisine kemoterapi uygulanması (HIPEC) gereklilik halinde kliniğimizde uygulanabilmektedir. Kliniğimizde hali hazırda cerrahi endoskopi ünitesinde haftanın iki günü (Çarşamba ve Cuma) gastroskopi ve kolonoskopi işlemleri yürütülmektedir. Özellikle cerrahi onkoloji alanında 3. basamak referans merkezi olan kliniğimizdeki ameliyatların % 65’ ini A ve B grubunda yer alan özellikli ameliyatlar oluşturmaktadır. Ayrıca 3 masaya sahip biyopsi odasında her gün ortalama 20 hastaya ayaktan günübirlik cerrahi girişim uygulanmaktadır.

       Kliniğimiz Çarşamba günleri yarım günü, temel hizmet akışını aksatmayacak şekilde eğitim faaliyetlerine ayırmıştır. Geniş katılımlı, seminer ve güncel literatür sunumlarının yanında, aylık vaka dökümleri ve mortalite toplantıları ile eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Özellikle malign vaka konusunda ülkemizin en geniş hasta perspektifi ve arşivlerinden birine sahip olan kliniğimizden ulusal ve uluslar arası dergilerde yılda yaklaşık ortalama 20 adet bilimsel makale yayınlanmaktadır.

      2012 yılında yatak doluluk oranımız % 95’ün üzerine çıkmış ve 4.000’ e yakın hastaya yatarak tedavi hizmeti verilmiştir. Mevcut altyapı, ekip ve hasta potansiyeli ile Cerrahi Onkoloji alanında yan dal eğitimi vermek en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Kliniğimizde uygulanan ileri cerrahi onkolojik girişimler arasında en önemlileri şu şekildedir;

  • Intraoperatif radyoterapi uygulaması: Meme ve karın içi kanserlerde ameliyat sırasında tümörlü bölgeye direkt olarak radyoterapi verilmesi olarak özetlenebilecek teknik sayesinde radyoterapinin etkinliği artarken yan etkileri azalmaktadır. Ayrıca uzun zaman alan, dışarıdan radyoterapi uygulamasına çoğunlukla gerek kalmamaktadır.
  • Laparoskopik mide ve kolon, rektum cerrahisi: Kapalı yöntem ile kanser cerrahisi, ameliyat sonrası dönemin daha konforlu geçmesini sağlamakta, iyileşme sürecini kısaltmaktadır.
  • Meme cerrahisinde gama prob ile sentinel lenf nodu uygulaması. Koltuk altına yayılmamış kanserlerde gereksiz koltuk altı cerrahisini önlemektedir. Buna bağlı olarak kolda şişlik, uyuşukluk, hissizlik gibi yan etkiler ortadan kalmaktadır.
  • Onkoplastik meme cerrahisi. Yapılması mümkün olan hastalarda, kanserin tedavisi sonrası kozmetik olarak kabul edilebilir sınırlarda bir meme ile hastanın yaşamını sürdürmesini sağlamaktadır.
  • Hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HIPEC). Karın zarına yayılmış kanserlede (over, kolo-rektal kanserler, mezotelyoma) karın içine verilen ısıtılmış kemoterapi ile standart kemoterapiye göre daha etkin sonuçlar elde etmek mümkün olabilmektedir.

 

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ İLETİŞİM: 312 336 09 09 / ........