Başlıksız Belge


Kardiyoloji Polikliniği

KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ

Kardiyoloji polikliniğimizde ayaktan hasta takibi yapılmaktadır. Polikliniğimizde Ekokardiyografi, Efor Testi ve Holter uygulaması yapılmaktadır. Muayene olmak isteyen hastalarımız 182 MHRS randevu sisteminden randevu alarak kolayca muayene olabilirler.

Kardiyoloji uzmanı poliklinik hizmeti dışında Acil Servisteki kardiyoloji hastalarının tedavilerinin düzenlenmesi, servisler arası yatan hastaların konsültasyonu, Cerrahi servislerden istenen ameliyat öncesi hastaların değerlendirilmesi, serviste yatan sorumlu oldukları kendi hastalarının viziti ve tedavilerinin düzenlenmesi hizmeti vermektedir.

Kardioyoloji Kliniğimizde, yılların sağladığı güveni, kaliteli ve konforlu hizmet ile birleştirerek hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini sunma amacında ve çabasındayız.

EKG: Elektrokardiyografi kalp kasının ve ileti ağının çalışmasını incelemek üzere, kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesiyle elde edilen ileti kayıtları olarak açıklanır. Özellikle acil durumlarda sıkça kullanılır. Göğüs duvarına yerleştirilen elektrotlar ile kalbin elektriksel aktivitesi bir yazıcıya aktarılır. EKG, kalp damar hastalıkları, kalbin yapısal bozuklukları ve ritim ileti anormalliklerini inceler. Fakat EKG bazı rahatsızlıkları tam olarak tanıma konusunda yetersiz kalır. EKG’de görülen bozukluklar her zaman gerçek durumu yansıtmayabilir. EKG, kalp hastalıklarının teşhisinde hekimin muayene bulguları, tahliller ve filmlerle birlikte değerlendirildiğinde daha fazla yardımcı olur.

Efor testi: Efor (Treadmill) Testi, kalp-damar hastalıklarının tanı ve takibinde yaygın olarak kullanılan bir testtir.Efor Testi, kişiye belli kriterlere uygun şekilde egzersiz yaptırılarak kalp iş yükünün arttırılması ve bu yüklenme esnasında kalp kasının beslenmesinde yetersizliğe yol açabilecek bir kalp damar hastalığının olup olmadığının araştırılmasıdır.

Ekokardiyografi (EKO): Ekokardiyografide (kısaca eko da denir) ultrasondan (ses ötesi dalgalar) yararlanılır. Ultrason dalgaları, insan kulağının duyma sınırının ötesinde bir sestir (18.000 - 20.000 titreşim/sn). Bu ses dalgaları, tüp şeklinde elle tutulan ve hastanın göğsünde gezdirilen sesi oluşturan duyarlı bir alet yardımıyla kalbe gönderilir. Ses dalgaları kalp duvarlarından, kaslarından, kapakçıklardan alete geri döner. Farklı dokular ses dalgalarını farklı şekillerde yansıtır. Böylece kalpten geri dönen ses dalgaları bilgisayar ile resme çevrilir ve bu görüntüler monitörden izlendiği gibi istenirse kağıda da bastırılır. EKO ile;
Kalp kapak hastalıkları,
Kalp boşluklarının çapları, büyük olup olmadığı,
Kalp duvarlarının hareketleri, hareket bozukluğu olup olmadığı (kalp damar hastalıklarında ilgili damarın kanlandırdığı yerlerde duvar hareket bozuklukları oluşabilir),
Kalp içi basınçlar,
Kalp içi boşluklarda pıhtı (trombüs) araştırılması,
Kalbin kasılma sırasında bir defada attığı kan miktarı hesaplanabilir. Kısaca kalp romatizması, kapak hastalıkları, kalp yetersizliği, kalp krizi, doğumsal kalp hastalıkları gibi bir çok konuda EKO ile değerli bilgiler alınır.