Başlıksız Belge


KADIN HASTALIKLARI KLİNİĞİ

               Kadın Hastalıkları Kliniği, 1967 yılında Etimesgut Binasında Op. Dr. Özer IŞIK tarafından kurularak hizmet vermeye başlamıştır. Halen Demetevler merkez binamızda 4 hekimimiz, Ahmet Andiçen hastanesi polikliniğinde 2 hekimimiz ile hizmet vermeye devam etmektedir. Kliniğimizde 7 hemşire ve 2 yardımcı personel bulunmaktadır. Kliniğimizde 18 sayıda yatak ile hizmet verilmektedir. Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma olmak üzere haftada 4 gün ameliyat yapılmaktadır. Kliniğimizde ayda ortalama 35-40 ameliyat yapılmakta ve bunun yaklaşık yarısını jinekolojik ameliyatlar oluştururken, diğer yarısını jinekolojik onkoloji ameliyatları oluşturmaktadır. Kliniğimizde çalışan hekimlerimiz gerek yurt içi ve yurt dışı toplantılara mümkün olduğunca katılmakta, yurtiçi ve yurtdışı bilimsel yayınlar yapılmaktadır.

KLİNİĞİMİZDE YAPILAN AMELİYATLAR ve İŞLEMLER;

  • Kadın Hastalıkları Muayenesi,
  • Ultrasonografi,
  • Smear Testi,
  • Kolposkopi ve Biyopsiler,
  • Endometrial Biyopsi,
  • Laparoskopi,
  • Jinekolojik Ameliyatlar,
  • Jinekolojik Onkoloji Ameliyatları,
  • Günlük Cerrahi İşlemler yapılmaktadır.

KADIN HASTALIKLARI MUAYENESİ;

Kadın hastalıkları muayenesine gelirken öneriler;

Muayene öncesinde sakıncalı olan işlemler, vajinal duş yapılması, vajinal krem, fitil gibi ilaçların kullanılması, cinsel ilişkide bulunulması yapılacak muayene ve tetkik sonuçlarını etkileyeceği için önerilmez. Muayene esnasında mesanenin boş olması daha rahat muayene olmanızı sağlar. İlaveten ultrasonografi ve muayene sırasında kolay çıkarabilen rahat kıyafetler giyilmesi önerilir. Önceki muayenelere ait yapılmış olan tüm tetkik ve film sonuçlarının yanınızda olması uygundur.

ULTRASONOGRAFİ;

Kadın hastalıkları bölümünde normal muayenenin bir parçası olarak ultrasonografik değerlendirmeler yapılmaktadır. Esasen ultrasonografik incelemede 2 farklı yöntem mevcuttur. Karın cildi üzerinde yapılan transabdominal ultrasonografi ve vajina içerisinde özel bir prob ile yapılan transvajinal ultrasonografidir. Ultrasonografi için adet görüyor olmanız bir engel teşkil etmez. Muayene dışında özel bir hazırlık gerektirmez ve yalnızca karın cildi üzerinde yumurtalık ve rahim değerlendirilmesi işleminde mesanenin dolu olması yani idrara sıkışık olması gereklidir. Bunu için hastaların su içmesi ve idrara sıkışması istenebilir.

TRANSVAJİNAL ULTRASONOGRAFİ;

Bu yöntem ile daha yüksek görüntü kalitesi elde edilmekte ve karın cildi üzerinden yapılan ultrasonografiye göre kadın genital sistemi organları daha hassas olarak değerlendirilmektedir.

TRANSABDOMİNAL ULTRASONOGRAFİ;

Vajinal yolla ultrasonografi uygulanamayacak olan hastalara ve vajinal uygulamayı kabul etmeyen hastalara önerilmektedir.

SERVİKAL SMEAR TESTİ; (RAHİM AĞZI KANSERİ TARAMA TESTİ)

Smear testi rahim ağzından dökülen hücrelerin özel bir fırça yardımı ile toplandıktan sonra bir cam tabaka üzerine sürülerek yayılması bu camın mikroskop altında incelenmesi ile yapılır. Bu test toplumda sık görülen kadın kanserlerinden olan rahim ağzı (serviks) kanserinin taraması ve erken teşhisi için kullanılır. Smear testi ilk olarak cinsel ilişki başladıktan sonra ve en geç 21 yaşında yapılması önerilir. Belli aralıklarla testin tekrarlanması gereklidir. Uygun şekilde yapıldığında rahim ağzı kanserlerinin erken teşhisinde yardımcıdır ve bu kansere bağlı ölümlerin engellenmesinde oldukça etkilidir. Test sonucu anormal çıkanlarda ileri değerlendirme gereklidir. Smear testi için vajinal yoldan yapılan bir test olması nedeni ile vajinal muayene uygun kadınlarda yapılabilir. Testten 48 saat öncesinde cinsel ilişkide bulunulmaması ve vajinal krem ya da temizleyici kullanılmaması ve vajinal duş yapılmaması testin başarısını artırır.

KOLPOSKOPİ;

Rahim ağzının özel bir mikroskop ile büyütülerek normalde göz ile görülemeyen detayların görülmesini sağlayan bir yöntemdir. Özellikle anormal smear sonuçları olan hastalarda uygulanır. Kolposkopi sırasında şüpheli alanlar görüldüğünde bu bölgelerden biyopsi alınması gerekebilir.

Kolposkopi ve biyopsi işlemleri için aç gelinmesi gerekli değildir. Smear testinde olduğu gibi 48 saat öncesinde cinsel ilişkide bulunulmaması ve vajinal krem ya da temizleyici kullanılmaması ve vajinal duş yapılmaması uygundur.

ENDOMETRİAL BİYOPSİ;

Rahmin iç tabakasında görülebilecek bazı hastalıkların aydınlatılması için bir örnek alma yöntemidir. Esasen menopoz sonrası kanama varlığında veya menopoz öncesinde anormal kanama şikayeti olan hastalarda yapılır. Endometrial biyopsi öncesi hafif bir kahvaltı yaparak ve mümkünse bir yakının refakati eşliğinde gelinmesi, 48 saat öncesinde cinsel ilişkide bulunulmaması ve vajinal krem ya da temizleyici kullanılmaması ve vajinal duş yapılmaması uygundur.

LAPAROSKOPİ;

Laparoskopi işlemi kronik kasık ağrısı dış gebelik, endometriozis, kısırlık gibi birçok hastalığın tanı ve tedavisi için kullanılmaktadır. Özel kamera sistemleri ile karın içine göbek bölgesinden yarım ve bir cm’lik kesiler yapılarak girilmekte ve cerrahi işlem özel donanımlı bir video sistemi ile yapılmaktadır.

 

KADIN HASTALIKLARI  POLİKLİNİĞİ İLETİŞİM                        : 312 336 09 09 / 49 49