Başlıksız Belge

Ankara İli

3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Dr. Abdurrahman Yurtaslan

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi


 

Göğüs Hastalıkları Polikliniği

GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ

        Göğüs Hastalıkları Polikliniğimiz, merkez bina polikliniklerimizde 3 uzman hekim,  Ahmet  Andiçen  Hastanemizde Göğüs Hastalıkları Polikliniğinde 1 uzman hekim ile hizmet vermektedir. Polikliniklerimize ayda yaklaşık 2500 hasta başvurmaktadır.

Polikliniklerimizde hasta muayenesinin yanı sıra;

 • Solunum Fonksiyon Testleri (SFT),
 • Fibreroptik Bronkoskopi Ünitesinde Endoskopik İnceleme ve Biyopsi İşlemleri,
 • Polisomnografi Testleri (Uyku Laboratuvarı) gibi işlemler yapılmaktadır.

Hastaların işlem öncesi dikkat etmesi gereken hususlar;

 • Bronkoskopi işlemi öncesi hasta aç gelmelidir.
 • Hastalardan işlem öncesi uygulanan kan ve radyolojik tetkiklerinin sonuçlarını yanında getirilmesi istenir.
 • Bilinen bir kalp hastalığı bulunup bulunmadığı bildirilmelidir.
 • Bulaşıcı bir hastalığının (sarılık gibi) bulunup bulunmadığı bildirilmelidir.
 • Herhangi bir ilaç kullanıp kullanmadığı konusunda (özellikle kan sulandırıcı ilaçlar) hekim mutlaka bilgilendirilmelidir.

Hastaların Bronkoskopi işlemi sonrası dikkat etmesi gereken hususlar;

 • İşlem lokal uyuşturma ile yapıldığından işlem sonrası yemek veya su içmek gibi gereksinimlerinin en az 2 saat sonra yapmalıdır.
 • Kanama takibi (gereğinde),
 • Tansiyon takibi (gereğinde) yapılmalıdır.

GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ

Göğüs Hastalıkları Polikliniği  Merkez Bina 1. Kat               Tel. 312 336 09 09 / 4917 - 4918

Ahmet Andiçen Ek Binası Göğüs Hastalıkları Polikliniği    Tel. 312 434 09 90 / 6232