Başlıksız Belge


Göğüs Hastalıkları Polikliniği

GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ

        Göğüs Hastalıkları Polikliniğimiz, merkez bina polikliniklerimizde 3 uzman hekim,  Ahmet  Andiçen  Hastanemizde Göğüs Hastalıkları Polikliniğinde 1 uzman hekim ile hizmet vermektedir. Polikliniklerimize ayda yaklaşık 2500 hasta başvurmaktadır.

Polikliniklerimizde hasta muayenesinin yanı sıra;

 • Solunum Fonksiyon Testleri (SFT),
 • Fibreroptik Bronkoskopi Ünitesinde Endoskopik İnceleme ve Biyopsi İşlemleri,
 • Polisomnografi Testleri (Uyku Laboratuvarı) gibi işlemler yapılmaktadır.

Hastaların işlem öncesi dikkat etmesi gereken hususlar;

 • Bronkoskopi işlemi öncesi hasta aç gelmelidir.
 • Hastalardan işlem öncesi uygulanan kan ve radyolojik tetkiklerinin sonuçlarını yanında getirilmesi istenir.
 • Bilinen bir kalp hastalığı bulunup bulunmadığı bildirilmelidir.
 • Bulaşıcı bir hastalığının (sarılık gibi) bulunup bulunmadığı bildirilmelidir.
 • Herhangi bir ilaç kullanıp kullanmadığı konusunda (özellikle kan sulandırıcı ilaçlar) hekim mutlaka bilgilendirilmelidir.

Hastaların Bronkoskopi işlemi sonrası dikkat etmesi gereken hususlar;

 • İşlem lokal uyuşturma ile yapıldığından işlem sonrası yemek veya su içmek gibi gereksinimlerinin en az 2 saat sonra yapmalıdır.
 • Kanama takibi (gereğinde),
 • Tansiyon takibi (gereğinde) yapılmalıdır.

GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ

Göğüs Hastalıkları Polikliniği  Merkez Bina 1. Kat               Tel. 312 336 09 09 / 4917 - 4918

Ahmet Andiçen Ek Binası Göğüs Hastalıkları Polikliniği    Tel. 312 434 09 90 / 6232