Başlıksız Belge


Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Polikliniği

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi kliniğinde  akciğer kanseri, mediastenin  benign ve malign tümörleri, kistleri, bronşiektazi, pnömotoraks, hemotoraks, plevral efüzyon, kaburga tümörleri, toraks travmaları, plevranın benign ve malign tümörleri, özofagus ve trakeanın benign ve malign hastalıkları, diyafragma hastalıkları, trakeobronşial sistem yabancı cisimleri, göğüs deformiteleri gibi göğüs cerrahisi hastaları yatırılarak gerekli ileri tetkikleri yapılır. Bu hastalara torasentez, tüp torakostomi, plevra biyopsisi, açık akciğer biyopsisi, video yardımlı torakoskopik cerrahi ile kapalı plevra biyopsileri,rijid bronkoskopi, flexible bronkoskopi, torakotomi, lobektomi, pnömonektomi, trakea ve özofagus rezeksiyonları, diyafragm a plikasyonu ve tamiri, göğüs duvarı rezeksiyon ve rekonstrüksiyonu, göğüs duvarı şekil bozukluklarının cerrahisi gibi cerrahi işlemler uygulanır.