Başlıksız Belge


Türk milleti tarih boyunca var olma mücadelesinden hep başarı ile çıkmış ve bugünün güçlü ve saygın Türkiye'sinin temelinde şanlı mücadele ve zaferler yatmaktadır. Bu bağlamda Türk vatan ve milletinin ebedî varlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölünmez bütünlüğü ve Al Bayrağının yüceliği uğruna ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtan kahramanlarımıza ve onların dul ve yetimlerine sahip çıkılması da milletimizin tarihine ve mazisine olan bağlılığın bir ifadesidir. Kahraman şehitlerimiz, milletimizin aydınlık zihninde, vefakâr sinesinde ve engin sevgisinde ebediyete kadar yaşayacaksınız.
Ruhlarınız şad olsun.